კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKსაპარტნიორო პროგრამებიპარტნიორობის პროგრამები Check Point

Check Point Co-op

CheckPoint Co-op

თუ თქვენი კომპანია არის კომპანია CheckPoint-ის პარტნიორი, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა
Со-ор საპარტნიორო პროგრამაში. Со-ор პროგრამა სრულად ფარავს როგორც ავტორიზებული სასწავლო
ტრენიგების ღირებულებას, ასევე საგამოცდო ვაუჩერის ღირებულებასაც.
პარტნიორებს შეუძლიათ გააკონტროლონ Со-ор DashboardPartnerMAP საიტიდან.
თუ პარტნიორს გააჩნია Со-ор ფონდები, მას შეუძლია შექმნას მოთხოვნა საიტზე და აირჩიოს სასურველი
ხელმისაწვდომი სასწავლო კურსი პარტნიორული პროგრამის მიხედვით.
PartnerMAP -> Market -> Campaigns -> Co-op Dashboard

როგორ დავაგროვოთ Co-opCheckPoint ფონდები?

ფონდის ოდენობა დამოკიდებულია პარტინიორის სტატუსზე და CheckPoint-ში შეკვეთების ოდენობაზე.
Co-op ფონდების დარიცხვა პარტნიორებისთვის ხდება 6 თვეში ერთხელ.
შეძენილი Services blades-ის განახლება არ ითვალისწინებს ფონდების დარიცხვას.
Check Point -ის ავტორიზებული ტრენიგების გავლა ასევე შესაძლებელია Co-op პროგრამის მეშვეობით.
ტრენიგის შეკვეთა შესაძლებელია «Create New Claim» პორტალზე. კურსზე რეგისტრაცია ხდება Check Point
Co-op კონტროლ პანელის მეშვეობით.
სერტიფიცირებული გამოცდის ჩაბარება ასევე შესაძლებელია Co-op პროგრამის მეშვეობით. ტრენინგზე
რეგისტრაციის შემდეგ (Co-op PartnerMAP-ზე) პარტნიორი მიიღებს საგამოცდო ვაუჩერსაც. საგამოცდო
ვაუჩერს აქვს მოქმედების ვადა. გამოცდა უნდა ჩაბარდეს კურსის დამთავრების შემდეგ არაუგვიანეს 60
დღისა.
ყოველწლიური ღონისძიება “Check Point Sales Kickoff“ და “CPХ კონფერენცია“ ასევე შედის სწავლების
კატეგორიაში. კონფერენციაზე დასწრების სარეგისტრაციო გადასახადი ასევე შესაძლებელია დაფაროთ
Co-op ფონდის მეშვეობით.
CPX და SKO წესებს აწესებს კომპანია CheckPoint-ი.
მეტი ინფორმაცია იხილეთ აქ

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.