კონსულტაციის მიღება

Fortinet

ფილტრები
ფორმატი
გამოყენება
სახეობა:
FA-Adm
FortiAnalyzer Administrator
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
FG-A
FortiGate Administrator
ახალი
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
FG-S
FortiGate Security
In this three-day course, you will learn how to use basic FortiGate features, including security profiles.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
FG-I
FortiGate Infrastructure
In this two-day course, you will learn how to use advanced FortiGate networking and security.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
FG-M
FortiManager
In this two-day class, you will learn the fundamentals of using FortiManager for centralized network administration of many FortiGate devices. In interactive labs, you will explore deployment strategies, which include single or multiple ADOMs, device registration, policy packages, shared objects, installing configuration changes, provisioning FortiManager as a local FortiGuard distribution server, and troubleshooting the features that are critical to day-to-day use after you deploy FortiManager.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
FA-An
FortiAnalyzer Analyst
In this one-day class, students will learn the fundamentals of using FortiAnalyzer 6.2 for centralized logging and reporting. Students will learn how to configure and deploy FortiAnalyzer, and identify threats and attack patterns through logging, analysis, and reporting. Finally, students will examine some helpful troubleshooting techniques.
კლასში, დისტანციურად
1.5 დღე, 12 საათი
FG-FWeb
FortiWeb
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
FG-Mail
FortiMail
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
FG-E
FortiGate Enterprise Firewall
In this three-day class, students will learn how to implement troubleshoot, and centrally manage an enterprise security infrastructure composed of multiple FortiGate devices.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი

Fortinet აწარმოებს პროგრამულ და აპარატურულ გადაწყვეტილებებს ყველა ზომის ორგანიზაციის საინფორმაციო რესურსების დასაცავად. Fortinet არის ერთ-ერთი ლიდერი საფრთხის ერთიანი მართვის (UTM) გადაწყვეტილებებში.

Fortinet-ის პორტფოლიო მოიცავს უამრავ პროდუქტს ინფორმაციის უსაფრთხოების მრავალფეროვან სფეროებში: SD-WAN სისტემა გლობალური ქსელების დასაცავად, FortiAnalyzer გადაწყვეტა ქსელის აქტივობისა და მოხსენების უსაფრთხოებისთვის, FortiSIEM ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის ხელსაწყო, FortiMail ფოსტის სერვერის დაცვის პროდუქტი, ცენტრალიზებული FortiManager უსაფრთხოება. მოწყობილობის მართვა, FortiWeb ვებ აპლიკაციის უსაფრთხოების მოდული და სხვა პროდუქტები.

TC MUK გთავაზობთ Fortinet კურსებს საქართველოში ნებისმიერი პროფილის ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის:
– FG-S  FortiGate Security
– FG-I  FortiGate Infrastructure
– FG-Mail FortiMail
– FG-E  FortiGate Enterprise Firewall
– FG-M  FortiManager

Fortinet კურსები MUK სასწავლო ცენტრში საშუალებას მისცემს კომპანიების IT პერსონალს დაფარონ ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხების ფართო სპექტრი, გაცნობითი კურსიდან ქსელის უსაფრთხოების სისტემებისა და მექანიზმების სიღრმისეული შესწავლით და მიიღონ შესაბამისი სერთიფიკატი, ამასთან, საიმედოდ დაიცვან თავიანთი ორგანიზაციის ქსელი სხვადასხვა საფრთხისგან.

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.