კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыვირტუალიზაცია

ვირტუალიზაცია

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
AVDEM
VMware
VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager
This three-day course builds your skills in application management using VMware App Volumes® and VMware Dynamic Environment Manager®.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CAWSDM2020
VMware
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
This three-day course teaches you skills for deploying and managing a VMware Cloud™ on AWS infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VMCA
Veeam
Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design
The two-day, Veeam® Backup & Replication™ v11: Architecture and Design training course, is focused on teaching IT professionals how to effectively architect a Veeam solution through attaining technical excellence following the Veeam Architecture Methodology used by Veeam’s own Solution Architects. During the two days, attendees will explore the goals of requirement gathering and infrastructure assessment, and use that information to design Veeam solutions within team exercises. Attendees will analyze considerations when turning logical designs into physical designs and describe the obligations to the implementation team that will implement that design. Other topics covered will include security, governance and validation impacts when architecting a Veeam solution and how to build these intothe overall design. Attendees should expect to contribute to team exercises, present designs and defend decision making.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VRNIICM6
VMware
VMware vRealize Network Insight: Install, Configure, Manage [V6.1]
This two-day, hands-on course gives you the skills to deploy and use VMware vRealize® Network Insight™ to ensure an optimized, highly available, and secure infrastructure for your applications. You will learn the features, components, architecture, and benefits of vRealize Network Insight and how to use it to simplify daily operation and troubleshooting tasks.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
RH318
Red Hat
Red Hat Virtualization
Red Hat Virtualization (RH318) teaches you the skills needed to deploy, administer, and operate virtual machines in your organization using Red Hat® Virtualization.
This course is based on Red Hat Enterprise Virtualization 4.3 and Red Hat Enterprise Linux® 7.6 and 8, as well as Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization 1.6.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSICM7
VMware
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 7, which includes VMware ESXi™ 7 and VMware vCenter Server® 7.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSFT7
VMware
VMware vSphere: Fast Track [V7]
This five-day, intensive course takes you from introductory to advanced VMware vSphere® 7 management skills.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
Dell Technologies (Dell EMC)
VPLEX Administration
This course provides the learner with an in-depth understanding of how to manage, monitor and maintain a functional VPLEX system. Operational aspects of VPLEX (Local and Metro) using Unisphere for VPLEX and the VPLEX CLI are covered. Lab exercises provide hands-on experience. Provisioning virtualized storage from VPLEX to hosts and performing mobility and mirroring operations on live virtual volumes is emphasized. Integration of VPLEX into existing data centers with live production data and interoperability considerations are included.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSOS7
VMware
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
This five-day course teaches you advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. Through a mix of lecture and hands-on labs, you configure and optimize the VMware vSphere® 7 features that build a foundation for a truly scalable infrastructure, and you discuss when and where these features have the greatest effect.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VOSTFT7
VMware
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
იშვიათი
This five-day, accelerated, hands-on training course is a blend of the VMware vSphere®: Optimize and Scale and VMware vSphere: Troubleshooting courses.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
AVDEM
VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
CAWSDM2020
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
VMCA
Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design
ფორმატი
ვენდორი
Veeam
დღე
2 დღე, 16 საათი
VRNIICM6
VMware vRealize Network Insight: Install, Configure, Manage [V6.1]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
RH318
Red Hat Virtualization
ფორმატი
ვენდორი
Red Hat
დღე
4 დღე, 32 საათი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 50 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
VPLEX Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSOS7
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VOSTFT7
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 50 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.