კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ვირტუალიზაცია

კურსები ვირტუალიზაცია

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
NSXICM4
VMware
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
Цей п’ятиденний дінамічний курс надає всебічну підготовку щодо інсталяції, налаштування та керування середовищем VMware NSX®. Цей курс охоплює ключові функції та функції, які пропонуються у релізах NSX 4.0.0.1 і NSX 4.0.1, включаючи загальну інфраструктуру, логічну комутацію, логічну маршрутизацію, мережеві служби та служби безпеки, мережеві монітори, розширене запобігання загрозам тощо.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSANPD7
VMware
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSANMO7
VMware
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
In this three-day course, you learn about managing and operating VMware vSAN™ 7. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as, vSAN node management, cluster maintenance, security operations and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VCFPMO43
VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]
This five-day course includes instruction on the capabilities of VMware Cloud Foundation™ and how to successfully plan, deploy, manage, and operate hybrid and cloud infrastructures, including customization.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VROICM86
VMware
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]
ახალი
იშვიათი
This five-day, hands-on training course provides you with the knowledge and skills to deploy a VMware vRealize® Operations™ cluster that meets the monitoring requirements of your environment. This course includes advanced capabilities such as customizing alerts, views, reports, and dashboards and explains the architecture in vRealize Operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXTICM32
VMware
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2]
Цей п’ятиденний динамічний курс забезпечує всебічне навчання спеціалістів щодо встановлення, налаштування та керування середовищем центру обробки даних VMware NSX-T™.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSWN8
VMware
VMware vSphere: What's New [V8]
У цьому дводенному курсі досліджуються нові функції та вдосконалення VMware vCenter Server 8.0 і VMware ESXi 8.0. Реальні сценарії використання, практичні лабораторні вправи та лекції навчать слухачыв навичкам, необхідним для ефективного впровадження та налаштування VMware vSphere 8.0.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSICM8
VMware
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere 8, which includes VMware ESXi™ 8 and VMware vCenter® 8.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSOSS8
VMware
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
This five-day course teaches you advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. Through a mix of lecture and hands-on labs, you configure and optimize the VMware vSphere 8 features that build a foundation for a truly scalable infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSTS8
VMware
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
This five-day training course provides you with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® 8 environment.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXICM4
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
VSANMO7
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
VCFPMO43
VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]
ფორმატი
ვენდორი
დღე
5 დღე, 40 საათი
VROICM86
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
NSXTICM32
VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSWN8
VMware vSphere: What's New [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSOSS8
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSTS8
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.