კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ვირტუალიზაცია

კურსები ვირტუალიზაცია

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
SDWANDM4
VMware SD-WAN: Deploy and Manage [V4.x]
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to achieve competency in deploying and managing the VMware SD-WAN by VeloCloud® environment.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSANICM8
VMware
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
During this four-day course, you will gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You will learn about managing and operating vSAN.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
CAWSDM2020
VMware
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
This three-day course teaches you skills for deploying and managing a VMware Cloud™ on AWS infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSFT8
VMware
VMware vSphere: Fast Track [V8]
ახალი
This five-day, extended hour course takes you from introductory to advanced VMware vSphere® 8 management skills. Building on the installation and configuration content from our best-selling course, you will also develop advanced skills needed to manage and maintain a highly available and scalable virtual infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
VSTS8
VMware
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
This five-day training course provides you with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® 8 environment.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXTTO32
VMware
VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.2]
ახალი
იშვიათი
Цей п’ятиденний практичний навчальний курс надає розширені знання, навички та інструменти для досягнення компетентності в роботі та усуненні несправностей у середовищі VMware NSX-T™ Data Center. У цьому курсі слухачі познайомляться з робочими процесами різних мережевих конструкцій і конструкцій безпеки, а також з декількома операційними інструментами та інструментами для усунення несправностей, які допоможуть вам керувати середовищем центру обробки даних NSX-T і виправляти його.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXTWN32
VMware
VMware NSX-T Data Center: What’s New [V3.2]
იშვიათი
In this three-day, hands-on training course, you explore the new features and enhancements in VMware NSX-T™ Data Center 3.2. You will be introduced to all new security features in NSX-T Data Center 3.2, including NSX Application Platform, NSX Malware Prevention, NSX Intrusion Detection and Prevention, URL Filtering, VMware NSX® Intelligence™, and VMware NSX® Network Detection and Response™.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSOSS8
VMware
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
This five-day course teaches you advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. Through a mix of lecture and hands-on labs, you configure and optimize the VMware vSphere 8 features that build a foundation for a truly scalable infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXICM4
VMware
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
ახალი
Цей п’ятиденний дінамічний курс надає всебічну підготовку щодо інсталяції, налаштування та керування середовищем VMware NSX®. Цей курс охоплює ключові функції та функції, які пропонуються у релізах NSX 4.0.0.1 і NSX 4.0.1, включаючи загальну інфраструктуру, логічну комутацію, логічну маршрутизацію, мережеві служби та служби безпеки, мережеві монітори, розширене запобігання загрозам тощо.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSICM8
VMware
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere 8, which includes VMware ESXi™ 8 and VMware vCenter® 8.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
SDWANDM4
VMware SD-WAN: Deploy and Manage [V4.x]
ფორმატი
ვენდორი
დღე
2 დღე, 16 საათი
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
4 დღე, 32 საათი
CAWSDM2020
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSFT8
VMware vSphere: Fast Track [V8]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 50 საათი
VSTS8
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
NSXTTO32
VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.2]
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
NSXTWN32
VMware NSX-T Data Center: What’s New [V3.2]
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSOSS8
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
NSXICM4
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.