კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыბიზნეს ანალიტიკა

ბიზნეს ანალიტიკა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
WD515GUA
IBM
Create, Secure, and Publish APIs with IBM API Connect 10
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
0A0V8GUA
IBM
Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
PL-300T00
Microsoft
Microsoft Power BI Data Analyst
ახალი
This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
0A008UA
IBM
Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18.1.1)
This course provides the fundamentals of using IBM SPSS Modeler and introduces the participant to data science.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
B6098UA
IBM
IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11.0.10)
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A018UA
IBM
Data science without a Ph.D. Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course focuses on reviewing concepts of data science, where participants will learn the stages of a data science project.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
B6258UA
IBM
IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (V11.1.x)
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
0A028UA
IBM
Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course gets you up and running with a set of procedures for analyzing time series data. Learn how to forecast using a variety of models, including regression, exponential smoothing, and ARIMA, which take into account different combinations of trend and seasonality.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
B6061UA
IBM
IBM Cognos Analytics - Author Reports with Multidimensional Data (V11.0)
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
0A038UA
IBM
Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course presents advanced models to predict categorical and continuous targets. Before reviewing the models, data preparation issues are addressed such as partitioning, detecting anomalies, and balancing data.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
WD515GUA
Create, Secure, and Publish APIs with IBM API Connect 10
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
5 დღე, 40 საათი
0A0V8GUA
Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
PL-300T00
Microsoft Power BI Data Analyst
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
3 დღე, 24 საათი
0A008UA
Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
2 დღე, 16 საათი
B6098UA
IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11.0.10)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A018UA
Data science without a Ph.D. Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
B6258UA
IBM Cognos Analytics: Author Reports Fundamentals (V11.1.x)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
0A028UA
Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
B6061UA
IBM Cognos Analytics - Author Reports with Multidimensional Data (V11.0)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
2 დღე, 16 საათი
0A038UA
Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.