კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыბიზნეს ანალიტიკა

ბიზნეს ანალიტიკა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
DA-100T00-A
Microsoft
Analyzing Data with Power BI
ახალი
This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
bi
Другие
Курс Бизнес-анализ
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
KM618UA
IBM
IBM Stewardship Center for Information Server v11.5
IBM Stewardship Center for Information Server v11.5 provides event notification with workflow and remediation.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
KM700UA
IBM
IBM BigIntegrate for Data Engineers v11.5.0.2
Teaches data engineers how to run DataStage jobs in a Hadoop environment. You will run jobs in traditional and YARN mode, access HDFS files and Hive tables using different file formats and connector stages.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A008UA
IBM
Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18.1.1)
This course provides the fundamentals of using IBM SPSS Modeler and introduces the participant to data science.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
0A018UA
IBM
Data science without a Ph.D. Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course focuses on reviewing concepts of data science, where participants will learn the stages of a data science project.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A028UA
IBM
Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course gets you up and running with a set of procedures for analyzing time series data. Learn how to forecast using a variety of models, including regression, exponential smoothing, and ARIMA, which take into account different combinations of trend and seasonality.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A038UA
IBM
Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
This course presents advanced models to predict categorical and continuous targets. Before reviewing the models, data preparation issues are addressed such as partitioning, detecting anomalies, and balancing data.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A039UA
IBM
Advanced Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18.2)
This course presents advanced models available in IBM SPSS Modeler. The participant is first introduced to a technique named PCA/Factor, to reduce the number of fields to a number of core factors, referred to as components or factors
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
0A048UA
IBM
Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1) introduces modelers to two specific classes of modeling that are available in IBM SPSS Modeler: clustering and associations.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
DA-100T00-A
Analyzing Data with Power BI
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
4 დღე, 32 საათი
bi
Курс Бизнес-анализ
ფორმატი
ვენდორი
Другие
დღე
3 დღე, 24 საათი
KM618UA
IBM Stewardship Center for Information Server v11.5
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
KM700UA
IBM BigIntegrate for Data Engineers v11.5.0.2
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A008UA
Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Science (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
2 დღე, 16 საათი
0A018UA
Data science without a Ph.D. Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A028UA
Introduction to Time Series Analysis Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A038UA
Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A039UA
Advanced Machine Learning Models Using IBM SPSS Modeler (V18.2)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
0A048UA
Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.