კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები პროგრამირება

კურსები პროგრამირება

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
PRNE
Cisco
Programming for Network Engineers (PRNE) v2.0
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
PBPL
Python
Python. Basics of the programming language
This four-day training course features intensive hands-on training that focuses on learning the basics of the python programming language.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
WM668UA
IBM
IBM App Connect Enterprise V11 Application Development
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
D-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Developing on AWS
Learn how to use the AWS Software Development Kit to develop secure and scalable cloud applications. You will be able to setup AWS SDK and developer
credentials for Java, C#/.NET, Python, and JavaScript. Explore how to interact with AWS services, and develop solutions by using the AWS SDK. Also learn about key concepts, best practices, and troubleshooting tips.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
 PRO MUK01
Security
Основы безопасного программирования с использованием инструментальных средств анализа программного кода
Качественный, настроенный и ориентированный на безопасность жизненный цикл разработки программного обеспечения (ЦРПО) - это ключ к успеху приложений. Наши эксперты по безопасности помогут Вашей команде разработчиков создавать безопасные приложения, встраивая требования безопасности в процесс разработки, начиная с самой первой фазы.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
AEAJEE
Oracle
Architect Enterprise Applications with Java EE
This Architect Enterprise Applications with Java EE training teaches you how to develop robust architectures for enterprise Java applications. Learn how to use Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) technology.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
JPT
Oracle
Java Performance Tuning
This Java Performance Tuning training teaches performance tuning concepts applicable to the Java programming language. Expert Oracle University instructors will teach you how it applies to Java garbage collectors on the Hotspot JVM, including the G1 garbage collector.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
55244A
Microsoft
JavaScript for Developers
This instructor-led is an in depth hands-on study of JavaScript. The course includes detailed hands-on labs and Q&A labs. The labs include multiple projects that update an existing web site.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
JavaSSE8Pr
Oracle
Java SE 8 Programming
This Java SE 8 Programming training covers the core language features and Application Programming Interfaces (API) you will use to design object-oriented applications with Java Standard Edition 8 (Java SE 8) Platform.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
WM668GUA
IBM
IBM App Connect Enterprise V11 Application Development
This course teaches you how to use IBM App Connect Enterprise to develop, deploy, and support message flow applications. These applications use various messaging topologies to transport messages between service requesters and service providers, and allow the messages to be routed, transformed, and enriched during processing.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
PRNE
Programming for Network Engineers (PRNE) v2.0
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
4 დღე, 32 საათი
PBPL
Python. Basics of the programming language
ფორმატი
ვენდორი
Python
დღე
4 დღე, 32 საათი
WM668UA
IBM App Connect Enterprise V11 Application Development
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
5 დღე, 40 საათი
D-AWS
Developing on AWS
ფორმატი
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
დღე
3 დღე, 24 საათი
 PRO MUK01
Основы безопасного программирования с использованием инструментальных средств анализа программного кода
ფორმატი
ვენდორი
Security
დღე
4 დღე, 32 საათი
AEAJEE
Architect Enterprise Applications with Java EE
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
5 დღე, 40 საათი
JPT
Java Performance Tuning
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
3 დღე, 24 საათი
55244A
JavaScript for Developers
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
4 დღე, 32 საათი
JavaSSE8Pr
Java SE 8 Programming
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
5 დღე, 40 საათი
WM668GUA
IBM App Connect Enterprise V11 Application Development
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.