კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები მონაცემთა დამუშავების ცენტრი

კურსები მონაცემთა დამუშავების ცენტრი

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
CI-DCFNDU
Cisco
Understanding Cisco Data Center Foundations
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSD8
VMware
VMware vSphere: Design [V8]
ახალი
This three-day course equips you with the knowledge, skills, and abilities to design a VMware vSphere 8 virtual infrastructure. You follow a proven approach to design a virtualization solution that ensures availability, manageability, performance, recoverability, and security.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CI-DCACI
Cisco
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
SDAFND
Cisco
Understanding Cisco SDA Fundamentals
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSANICM8
VMware
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
During this four-day course, you will gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You will learn about managing and operating vSAN.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSANICM7
VMware
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V7]
During this five-day course, you will gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You will learn about managing and operating vSAN.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSANPD7
VMware
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
CI-DCACIO
Cisco
Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting (DCACIO) 4.2
დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CI-DCNX
Cisco
Implementing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
CCNA
Cisco
Implementing and Administering Cisco Solutions
Этот курс поможет Вам:

Получить знания и навыки по развертыванию, настройке и эксплуатации сетей малого и среднего размеров
Получить базовые знания в области проектирования сетей, по безопасности и автоматизации
Подготовиться к сдаче сертификационного экзамена CCNA 200-301, позволяющего получить статус CCNA
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
CI-DCFNDU
Understanding Cisco Data Center Foundations
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSD8
VMware vSphere: Design [V8]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
CI-DCACI
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
SDAFND
Understanding Cisco SDA Fundamentals
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
4 დღე, 32 საათი
VSANICM7
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
CI-DCACIO
Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting (DCACIO) 4.2
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
3 დღე, 24 საათი
CI-DCNX
Implementing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.