კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები მონაცემთა დამუშავების ცენტრი

კურსები მონაცემთა დამუშავების ცენტრი

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
VSANFT7
VMware
VMware vSAN: Fast Track [V7]
ახალი
იშვიათი
During this five-day, intensive course, you gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You learn about managing and operating vSAN. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as vSAN node management, cluster maintenance, security operations, and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
VSANPD7
VMware
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ახალი
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
CI-DCACI
Cisco
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
CI-DCACIO
Cisco
Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting (DCACIO) 4.2
დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CI-DCNX
Cisco
Implementing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
CCNA
Cisco
Implementing and Administering Cisco Solutions
Этот курс поможет Вам:

Получить знания и навыки по развертыванию, настройке и эксплуатации сетей малого и среднего размеров
Получить базовые знания в области проектирования сетей, по безопасности и автоматизации
Подготовиться к сдаче сертификационного экзамена CCNA 200-301, позволяющего получить статус CCNA
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
Dell Technologies (Dell EMC)
VPLEX Administration
This course provides the learner with an in-depth understanding of how to manage, monitor and maintain a functional VPLEX system. Operational aspects of VPLEX (Local and Metro) using Unisphere for VPLEX and the VPLEX CLI are covered. Lab exercises provide hands-on experience. Provisioning virtualized storage from VPLEX to hosts and performing mobility and mirroring operations on live virtual volumes is emphasized. Integration of VPLEX into existing data centers with live production data and interoperability considerations are included.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
JN-JIR
Juniper
Junos Intermediate Routing (JIR)
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
CI-DCCOR
Cisco
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
JN-JEX
Juniper
Junos Enterprise Switching (JEX)
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSANFT7
VMware vSAN: Fast Track [V7]
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 50 საათი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
CI-DCACI
Implementing Cisco Application Centric Infrastructure
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CI-DCACIO
Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting (DCACIO) 4.2
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
3 დღე, 24 საათი
CI-DCNX
Implementing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
VPLEX Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ფორმატი
ვენდორი
Juniper
დღე
2 დღე, 16 საათი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
JN-JEX
Junos Enterprise Switching (JEX)
ფორმატი
ვენდორი
Juniper
დღე
2 დღე, 16 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.