კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ქსელის უსაფრთხოება

კურსები ქსელის უსაფრთხოება

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
ECSP
EnGenius Academy
EnGenius Certified Security Professional
Advanced certification courses specializing in SD-WAN gateway solutions.
კლასში, დისტანციურად
საათი
EDU-330
Palo Alto Networks
Firewall 11.0: Troubleshooting
Successful completion of this three-day, instructor-led course will enhance the participant’s understanding of how to troubleshoot the full line of Palo Alto Networks next-generation firewalls.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
EDU-220
Palo Alto Networks
Panorama 11.0: Managing Firewalls at Scale
The Palo Alto Networks Panorama 11.0: Managing Firewalls at Scale (EDU-220) course is two days of instructor-led training that should help you:
- Learn how to configure and manage the next-generation Panorama management server
- Gain experience configuring templates (including template variables) and device groups
- Gain experience with administration, log collection, and logging and reporting
- Become familiar with planning and design considerations for Panorama deployment
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
EDU-210
Palo Alto Networks
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
The Palo Alto Networks Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management (EDU-210) course is five days of instructor-led training that will help you to:
- Configure and manage the essential features of Palo Alto Networks next-generation firewalls
- Configure and manage Security and NAT policies to enable approved traffic to and from zones
- Configure and manage Threat Prevention strategies to block traffic from known and unknown IP addresses, domains, and URLs
- Monitor network traffic using the interactive web interface and firewall reports
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
EDU-318
Palo Alto Networks
Prisma Access SASE Security 3.2: Design and Operation
The Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318) course describes Prisma Access Secure Access Service Edge (SASE) and how it helps organizations embrace cloud and mobility by providing network and network security services from the cloud. This course is intended for people in the fields of public cloud security and cybersecurity, or for anyone who wants to learn how to secure remote networks and mobile users
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
EDU-260
Palo Alto Networks
Cortex XDR 3.0 - Prevention and Deployment
This instructor-led training basically enables you to prevent attacks on your endpoints. After an overview of the Cortex XDR components, the training introduces the Cortex XDR management console, showing you how to install the agents on your endpoints and also how to create security profiles and policies. The training also helps you understand how to perform and track response actions, tune profiles, and work with Cortex XDR alerts.
The training ends up with introductory modules basic troubleshooting of the agent, on-premises Broker VM component, and Cortex XDR deployment.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
EDU-262
Palo Alto Networks
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
The first part of this instructor-led training enables you to investigate attacks from Cortex XDR management console pages, including the Incidents page and specialized artifact analysis views such as the IP View. In the first part, you will also learn how to run remote Python scripts on your endpoints.
The second part of the training enables you to work with Cortex XDR data processing capabilities to protect your environment against advanced threats such as fileless attacks. For example, in this part you will analyze alerts in the Causality View. Also, you will learn about Cortex XDR data collection capabilities, including Cortex XDR API for ingesting external alerts, and leverage the data to investigate threats. The training ends up with introductory modules to XDR Query Language XQL and two Pro features based-on Cortex XDR XQL engine.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
EDU-380
Palo Alto Networks
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
The Cortex™ XSOAR 6.2: Automation and Orchestration (EDU-380) course is four days of instructor-led training that will help you:
- Configure integrations, create tasks, and develop playbooks
- Build incident layouts that enable analysts to triage and investigate incidents efficiently
- Identify how to categorize event information and map that information to display fields
- Develop automations, manage content, indicator data, and artifact stores, schedule jobs, organize users and user roles, oversee case management, and foster collaboration
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
EDU-238
Palo Alto Networks
Prisma SD-WAN 6.0: Design and Operation
The Prisma SD-WAN Design and Operation (EDU-238) course describes the next generation Prisma SD-WAN solution, the capability and value it provides over legacy WAN and SD-WAN implementations, and how to configure, operate, and troubleshoot the solution. This course is intended for people who must configure, maintain, and use wide area networks, from data centers, to branches, to the cloud.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
MUK-FTD
Cisco
Cisco Secure Firewall 7.1 Implementation (Firepower Threat Defence)
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ECSP
EnGenius Certified Security Professional
ფორმატი
ვენდორი
EnGenius Academy
დღე
საათი
EDU-330
Firewall 11.0: Troubleshooting
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
3 დღე, 24 საათი
EDU-220
Panorama 11.0: Managing Firewalls at Scale
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
2 დღე, 16 საათი
EDU-210
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
5 დღე, 40 საათი
EDU-318
Prisma Access SASE Security 3.2: Design and Operation
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
4 დღე, 32 საათი
EDU-260
Cortex XDR 3.0 - Prevention and Deployment
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
3 დღე, 24 საათი
EDU-262
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
2 დღე, 16 საათი
EDU-380
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
4 დღე, 32 საათი
EDU-238
Prisma SD-WAN 6.0: Design and Operation
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
5 დღე, 40 საათი
MUK-FTD
Cisco Secure Firewall 7.1 Implementation (Firepower Threat Defence)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.