კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები მონაცემთა ბაზები

კურსები მონაცემთა ბაზები

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
CM50GUA
IBM
IMS Data Sharing
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
Orcl12c_DGA
Oracle
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
This Oracle Database 12c: Data Guard Administration Ed 1 training teaches you how to use Oracle Data Guard. Expert Oracle University instructors will demonstrate how this solution protects your Oracle database against planned and unplanned downtimes. In this course, you will be introduced to Oracle Database Exadata Cloud Service.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
19cDB-SQL-TUN-WS
Oracle
Oracle Database 19c: SQL Tuning Workshop
Oracle SQL Tuning for Developers Workshop course helps you learn how plans are tuned execution of Oracle SQL statements. You will learn how to write well-tuned SQL statements out of the box that are perfectly suited to Oracle DBMS.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
19cDB-SQL-WS
Oracle
Oracle Database 19c: SQL Workshop
The Oracle Database 19c: SQL Workshop course offers students an introduction to Oracle Database 19c database technology. In this class students learn the concepts of relational databases and the powerful SQL programming language. This course provides the essential SQL skills that allow developers to write queries against single and multiple tables, manipulate data in tables, and create database objects.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
19cDB-PLSQL-WS
Oracle
Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop
This course introduces students to PL/SQL, Procedural Language for SQL. Explore the differences between SQL and PL/SQL. Examine the characteristics of PL/SQL and how it is used to extend and automate SQL.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
19cDB-ADV-PLSQL
Oracle
Oracle Database 19c: Advanced PL/SQL
In this course, you will learn to handle complex data. You will learn about collections, which enable you to work with a logical group of homogenous data. You will also learn to manage large objects and JSON data in the database.
Further, you will be introduced to utilities such as PL/Scope and hierarchical profiler to analyze, trace, and profile PL/SQL code. These functions help you in improving the performance of the application. In addition, you will be introduced to various security mechanisms that can be used to secure applications
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
19cDB-ADMIN
Oracle
Oracle Database 19c: Administration Workshop
This course provides detailed information on the architecture of an Oracle Database instance and database, enabling you to manage your database resources effectively. You learn how to create database storage structures appropriate for the business applications supported by your database. In addition, you learn how to create users and administer database security to meet your business requirements. This course provides basic information on backup and recovery techniques. To provide an acceptable response time to users and manage resources effectively, you learn how to monitor your database and manage performance.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
19cDB-BR
Oracle
Oracle Database 19c: Backup and Recovery
The student begins by gaining a deeper understanding of possibly the most important job of a DBA - backup and recovery. The concepts and architecture that support backup and recovery, along with implementation in various ways and situations are covered in detail. Students gain knowledge of the Recovery Manager (RMAN) command-line interface for various backup, failure, restore, and recovery scenarios, including data duplication.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
19cDB-PMT
Oracle
Oracle Database 19c: Performance Management and Tuning
Students learn how to use Oracle Database automatic tuning features such as SQL Tuning Advisor, SQL Access Advisor, Automatic Workload Repository and Automatic Database Diagnostic Monitor, and practice these tuning methods. The course focuses on the tuning tasks expected of a DBA: reactive tuning of SQL statements, maintaining SQL statement and operation performance, and tuning the Oracle Database Instance components.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
19cDB-NF-ADMIN
Oracle
Oracle Database 19c: New Features for Administrators
The course provides the Oracle Database 19c new features and enhancements related to database overall, security, availability, performance, data warehousing, and diagnosability. In the lessons, you learn the new and enhanced features of Oracle Database 19c amongst different areas such as database overall, security, availability, performance, big data and warehousing, and diagnosability.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.