კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыერთობლივი მუშაობა

ერთობლივი მუშაობა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
CLCNF
Cisco
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
20345-1-B
Microsoft
Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019
This course teaches IT professionals how to administer and support Exchange Server. The course covers how install and configure Exchange Server. It also covers how to manage mail recipients and public folders, including how to perform bulk operations by using Exchange Management Shell.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
20345-2-B
Microsoft
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019
This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server messaging environment.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
pm.Startup
პროექტების მართვა
Управление Стартап Проектами
Используя технологии бутстрепа, бережливого стартапа и проектного менеджмента, участники тренинга пройдут от своей идеи до чёткого понимания — Как привлекать всё больше ресурсов для реализации идеи, используя лишь существующие ресурсы? Как управлять стартап проектом? Как создать свою технологию гарантированного успеха?
Вселенная полна ресурсов! На тренинге вы научитесь добывать их.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
CI-UCCXD
Cisco
Deploying Cisco Unified Contact Center Express
კლასში
5 დღე, 40 საათი
CI-DUCCE
Cisco
Внедрение корпоративного ПО Cisco Unified Contact Center (v.10) (DUCCE)
კლასში
5 დღე, 40 საათი
CI-AUCCE1
Cisco
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 1
Курс описывает требования, ресурсы и инструменты, необходимые для повседневной работы с контакт-центром UCCE и его компонентами. Знания, полученные на этом курсе, соответствуют уровням технической поддержки 1-2.
კლასში
5 დღე, 40 საათი
CI-AUCCE2
Cisco
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
კლასში
5 დღე, 40 საათი
CI-VII
Cisco
Cisco Video Infrastructure Implementation (VII)
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
MS-600T00-A
Microsoft
Building applications and solutions with Microsoft 365 core services
This course covers five central elements of Microsoft 365 platform – implementing Microsoft Identity, working with Microsoft Graph, extending and customizing SharePoint, extending Teams, and extending Office. In this course, students will learn how to implement Microsoft Identity and work with Microsoft Graph. Students will also gain the knowledge on UI elements (including Adaptive Cards and UI Fabric), Integration Points (including Microsoft Teams, Office Add-ins, SharePoint Framework, Actionable Messages), and determining workload platform targets. In implementing Microsoft Identity, students will learn to implement Microsoft identity including registering an application, implanting authentication, configuring permissions to consume an API, and creating a service to access Microsoft Graph. In working with Microsoft Graph, students will learn how to access user data, explore query parameters, manage a group lifecycle, access files, and optimize network traffic using Microsoft Graph. In extending and customizing SharePoint, students will learn about SharePoint Framework web parts, extensions, and how to package and deploy a SPFx solution. In extending Teams, students will look at the components of a Teams App, work with webhooks, tabs, and conversational bots. In extending Office, students work with Office Add-ins, task pane add-ins, JavaScript APIs, Office UI Fabric, and actionable messages with adaptive cards.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
20345-1-B
Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
20345-2-B
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
pm.Startup
Управление Стартап Проектами
ფორმატი
ვენდორი
პროექტების მართვა
დღე
2 დღე, 16 საათი
CI-UCCXD
Deploying Cisco Unified Contact Center Express
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CI-DUCCE
Внедрение корпоративного ПО Cisco Unified Contact Center (v.10) (DUCCE)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CI-AUCCE1
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 1
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CI-AUCCE2
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
CI-VII
Cisco Video Infrastructure Implementation (VII)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
MS-600T00-A
Building applications and solutions with Microsoft 365 core services
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.