კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ერთობლივი მუშაობა

კურსები ერთობლივი მუშაობა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
CLCNF
Cisco
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
KM423UA
IBM
IBM InfoSphere DataStage v11.5 - Advanced Data Processing
კლასში, დისტანციურად
საათი
pm.Startup
Управление проектами
Управление Стартап Проектами
Используя технологии бутстрепа, бережливого стартапа и проектного менеджмента, участники тренинга пройдут от своей идеи до чёткого понимания — Как привлекать всё больше ресурсов для реализации идеи, используя лишь существующие ресурсы? Как управлять стартап проектом? Как создать свою технологию гарантированного успеха?
Вселенная полна ресурсов! На тренинге вы научитесь добывать их.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
CI-UCCXD
Cisco
Deploying Cisco Unified Contact Center Express
კლასში
5 დღე, 40 საათი
KM020UA
IBM
IBM InfoSphere Data Replication - InfoSphere Change Data Capture Essentials
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
KM404UA
IBM
IBM InfoSphere Advanced DataStage - Parallel Framework v11.5
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
KM520UA
IBM
IBM InfoSphere DataStage engine Administration for Information Server v11.5
This course teaches Information Server and/or DataStage administrators to configure, manage, and monitor the DataStage Engine which plays a crucial role in Information Server. 
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
CI-DUCCE
Cisco
Deploying Cisco Unified Contact Center Enterprise (DUCCE)
კლასში
5 დღე, 40 საათი
KM204UA
IBM
IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5)
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
CI-AUCCE1
Cisco
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 1
Курс описывает требования, ресурсы и инструменты, необходимые для повседневной работы с контакт-центром UCCE и его компонентами. Знания, полученные на этом курсе, соответствуют уровням технической поддержки 1-2.
კლასში
5 დღე, 40 საათი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
KM423UA
IBM InfoSphere DataStage v11.5 - Advanced Data Processing
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
საათი
pm.Startup
Управление Стартап Проектами
ფორმატი
ვენდორი
Управление проектами
დღე
2 დღე, 16 საათი
CI-UCCXD
Deploying Cisco Unified Contact Center Express
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
KM020UA
IBM InfoSphere Data Replication - InfoSphere Change Data Capture Essentials
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
KM404UA
IBM InfoSphere Advanced DataStage - Parallel Framework v11.5
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
KM520UA
IBM InfoSphere DataStage engine Administration for Information Server v11.5
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
CI-DUCCE
Deploying Cisco Unified Contact Center Enterprise (DUCCE)
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
KM204UA
IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
4 დღე, 32 საათი
CI-AUCCE1
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 1
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.