კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები მონაცემთა შენახვის სისტემები და ფლეშ მეხსიერება

კურსები მონაცემთა შენახვის სისტემები და ფლეშ მეხსიერება

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
ES181SVR00151
Dell Technologies (Dell EMC)
Dell EMC PowerEdge MX Modular Platform Installation, Implementation and Administration
იშვიათი
This three-day instructor-led course assists participants to understand how to successfully install, configure, manage, and troubleshoot the Dell EMC PowerEdge MX7000 platform and components.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSANFT7
VMware
VMware vSAN: Fast Track [V7]
ახალი
იშვიათი
During this five-day, intensive course, you gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You learn about managing and operating vSAN. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as vSAN node management, cluster maintenance, security operations, and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
VSANMO7
VMware
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ახალი
In this three-day course, you learn about managing and operating VMware vSAN™ 7. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as, vSAN node management, cluster maintenance, security operations and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSANPD7
VMware
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ახალი
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VMCA
Veeam
Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design
The two-day, Veeam® Backup & Replication™ v11: Architecture and Design training course, is focused on teaching IT professionals how to effectively architect a Veeam solution through attaining technical excellence following the Veeam Architecture Methodology used by Veeam’s own Solution Architects. During the two days, attendees will explore the goals of requirement gathering and infrastructure assessment, and use that information to design Veeam solutions within team exercises. Attendees will analyze considerations when turning logical designs into physical designs and describe the obligations to the implementation team that will implement that design. Other topics covered will include security, governance and validation impacts when architecting a Veeam solution and how to build these intothe overall design. Attendees should expect to contribute to team exercises, present designs and defend decision making.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
ES112STG00110
Dell Technologies (Dell EMC)
Dell EMC Unity Implementation and Administration
This instructor-led course covers the knowledge necessary to understand the features and functionality and key use cases of a Dell EMC Unity storage system.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
ESSVRS02244
Dell Technologies (Dell EMC)
Dell EMC PowerEdge Installation Administration and Troubleshooting
იშვიათი
This course assists you to successfully install, manage, and troubleshoot Dell PowerEdge servers providing best practice information consisting of instructor-led training and hands-on activities. This course will focus on the latest generations of Dell EMC PowerEdge rack and tower servers.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
Dell Technologies (Dell EMC)
VPLEX Administration
This course provides the learner with an in-depth understanding of how to manage, monitor and maintain a functional VPLEX system. Operational aspects of VPLEX (Local and Metro) using Unisphere for VPLEX and the VPLEX CLI are covered. Lab exercises provide hands-on experience. Provisioning virtualized storage from VPLEX to hosts and performing mobility and mirroring operations on live virtual volumes is emphasized. Integration of VPLEX into existing data centers with live production data and interoperability considerations are included.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
ES111STG00802
Dell Technologies (Dell EMC)
Information Storage and Management (ISM) V4
ISM is a unique course that provides a comprehensive understanding of the various storage infrastructure components in modern data center environments. It enables participants to make informed decisions on storage-related technologies in an increasingly complex IT environment
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ES114CPX00077
Dell Technologies (Dell EMC)
VxRail Appliance Administration
This course presents the knowledge necessary to administer and manage a VxRail Cluster. Key topics include management interfaces, managing cluster configurations, resource provisioning and expansion, monitoring, managing availability, and basic troubleshooting. Hands on labs included in
the course provide a step-by-step walkthrough of the key procedures to manage the cluster.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
ES181SVR00151
Dell EMC PowerEdge MX Modular Platform Installation, Implementation and Administration
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSANFT7
VMware vSAN: Fast Track [V7]
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 50 საათი
VSANMO7
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
VMCA
Veeam Backup & Replication V11: Architecture and Design
ფორმატი
ვენდორი
Veeam
დღე
2 დღე, 16 საათი
ES112STG00110
Dell EMC Unity Implementation and Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
4 დღე, 32 საათი
ESSVRS02244
Dell EMC PowerEdge Installation Administration and Troubleshooting
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
MR-1CN-VPLEXMGMT
VPLEX Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
ES111STG00802
Information Storage and Management (ISM) V4
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
5 დღე, 40 საათი
ES114CPX00077
VxRail Appliance Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.