კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKგანრიგი

განრიგი

ფილტრები
თარიღები
გარანტირებულია
ვენდორი
ფორმატი
ლოკაცია
ენა
გამოყენება
ფილტრები
კოდი
დასახელება
ვენდორი
თარიღები
ფორმატი
ლოკაცია
ენა
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
Cisco
01.07.24 - 05.07.24
კიევი
ENCOR
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
Cisco
01.07.24 - 05.07.24
10 00
კიევი
MUK-IT.PM
Курс управления IT-проектами «it.Projects»
Управление проектами
03.07.24 - 05.07.24
10 00
კიევი
BQ204GUA
IBM QRadar SIEM Advanced Topics
IBM
08.07.24 - 09.07.24
10 00
კიევი
VMCFPMO
VMware Cloud Foundation: Deploy, Configure, Manage [V5.0]
08.07.24 - 12.07.24
10 00
კიევი
EDU-210
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
Palo Alto Networks
08.07.24 - 12.07.24
10 00
კიევი
SFWIPF
Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention
Cisco
08.07.24 - 12.07.24
10 00
კიევი
AWS-CPE
AWS Cloud Practitioner Essentials
Amazon Web Services (AWS)
08.07.24 - 08.07.24
10 00
კიევი
NEP_OT-SANA9.8
ONTAP SAN Administration 9.8
NetApp
11.07.24 - 12.07.24
10 00
კიევი
MS-030T00-A
Office 365 Administrator
Microsoft
15.07.24 - 19.07.24
10 00
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
Red Hat
15.07.24 - 19.07.24
10 00
კიევი
ODI12cIA
Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration Ed 3
Oracle
15.07.24 - 19.07.24
10 00
კიევი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
Juniper
15.07.24 - 17.07.24
10 00
კიევი
FG-A
FortiGate Administrator
Fortinet
15.07.24 - 17.07.24
10 00
კიევი
ESOCMS03293
Information Storage and Management (ISM) V5
Dell Technologies (Dell EMC)
15.07.24 - 19.07.24
10 00
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
Cisco
15.07.24 - 19.07.24
10 00
კიევი
HJ7F2S
Kubernetes Administration (GL360)
Hewlett Packard Enterprise
22.07.24 - 24.07.24
10 00
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
Fortinet
22.07.24 - 23.07.24
10 00
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
22.07.24 - 26.07.24
10 00
კიევი
CCSE
Certified Security Expert R81.20
Check Point
22.07.24 - 24.07.24
10 00
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
ვენდორი
Cisco
თარიღები
01.07.24 - 05.07.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENCOR
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
01.07.24 - 05.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MUK-IT.PM
Курс управления IT-проектами «it.Projects»
ვენდორი
Управление проектами
თარიღები
03.07.24 - 05.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
BQ204GUA
IBM QRadar SIEM Advanced Topics
ვენდორი
IBM
თარიღები
08.07.24 - 09.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VMCFPMO
VMware Cloud Foundation: Deploy, Configure, Manage [V5.0]
ვენდორი
თარიღები
08.07.24 - 12.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
EDU-210
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
ვენდორი
Palo Alto Networks
თარიღები
08.07.24 - 12.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
SFWIPF
Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention
ვენდორი
Cisco
თარიღები
08.07.24 - 12.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AWS-CPE
AWS Cloud Practitioner Essentials
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
08.07.24 - 08.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
NEP_OT-SANA9.8
ONTAP SAN Administration 9.8
ვენდორი
NetApp
თარიღები
11.07.24 - 12.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MS-030T00-A
Office 365 Administrator
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
15.07.24 - 19.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
15.07.24 - 19.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ODI12cIA
Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration Ed 3
ვენდორი
Oracle
თარიღები
15.07.24 - 19.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
15.07.24 - 17.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-A
FortiGate Administrator
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
15.07.24 - 17.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ESOCMS03293
Information Storage and Management (ISM) V5
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
15.07.24 - 19.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
ვენდორი
Cisco
თარიღები
15.07.24 - 19.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
HJ7F2S
Kubernetes Administration (GL360)
ვენდორი
Hewlett Packard Enterprise
თარიღები
22.07.24 - 24.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
22.07.24 - 23.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
22.07.24 - 26.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CCSE
Certified Security Expert R81.20
ვენდორი
Check Point
თარიღები
22.07.24 - 24.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ADSK-CV-2
Civil 3D: Road
ვენდორი
Autodesk
თარიღები
22.07.24 - 26.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VAAICM810
VMware Aria Automation: Install, Configure, Manage [V8.10]
ვენდორი
VMware
თარიღები
22.07.24 - 26.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
25.07.24 - 26.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
HU0C1S
ITIL® 4 Foundation
ვენდორი
ITIL
თარიღები
29.07.24 - 30.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
Orcl_DbW
Oracle Database 12c R2: SQL Workshop I Ed 3
ვენდორი
Oracle
თარიღები
29.07.24 - 31.07.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
29.07.24 - 02.08.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AA-AWS
Advanced Architecting on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
29.07.24 - 31.07.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
გადმოწერა
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.