კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKგანრიგი

განრიგი

ფილტრები
თარიღები
გარანტირებულია
ვენდორი
ფორმატი
ლოკაცია
გამოყენება
ფილტრები
კოდი
დასახელება
ვენდორი
თარიღები
ფორმატი
ლოკაცია
MS-030T00-A
Office 365 Administrator
Microsoft
20.09.21 - 23.09.21
10-00
კიევი
CI-AUCCE2
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
კიევი
CI-AUCCE2
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
ალმათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
ბაქო
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
ალმათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
20.09.21 - 24.09.21
10-00
თბილისი
FG-S
FortiGate Security
Fortinet
20.09.21 - 22.09.21
10-00
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
Fortinet
23.09.21 - 24.09.21
10-00
კიევი
JN-JEX
Junos Enterprise Switching (JEX)
Juniper
27.09.21 - 28.09.21
10-00
კიევი
VSANDM67
VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7]
VMware
27.09.21 - 29.09.21
10-00
კიევი
VSANDM67
VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7]
VMware
27.09.21 - 29.09.21
10-00
ალმათი
VSANT7
VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VMware
30.09.21 - 01.10.21
10-00
ალმათი
VSKDM7
VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
VMware
04.10.21 - 06.10.21
09-00
მინსკი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
Juniper
04.10.21 - 06.10.21
10-00
კიევი
MUK-S0102
CISA
Security
04.10.21 - 08.10.21
10 00
კიევი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
Cisco
04.10.21 - 08.10.21
10-00
ალმათი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
Cisco
04.10.21 - 08.10.21
10-00
კიევი
20345-1-B
Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019
Microsoft
04.10.21 - 08.10.21
10-00
კიევი
CI-SCOR
Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies
Cisco
04.10.21 - 08.10.21
10-00
კიევი
MS-030T00-A
Office 365 Administrator
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
20.09.21 - 23.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-AUCCE2
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-AUCCE2
Administering Cisco Unified Contact Center Enterprise Part 2
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
20.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
თბილისი
FG-S
FortiGate Security
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
20.09.21 - 22.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
23.09.21 - 24.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-JEX
Junos Enterprise Switching (JEX)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
27.09.21 - 28.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSANDM67
VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
27.09.21 - 29.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSANDM67
VMware vSAN: Deploy and Manage [V6.7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
27.09.21 - 29.09.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
VSANT7
VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
30.09.21 - 01.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
VSKDM7
VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
04.10.21 - 06.10.21
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
მინსკი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
04.10.21 - 06.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MUK-S0102
CISA
ვენდორი
Security
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
20345-1-B
Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SCOR
Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
04.10.21 - 08.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
HU0C1S
ITIL® 4 Foundation
ვენდორი
ITIL
თარიღები
05.10.21 - 06.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
11.10.21 - 12.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-ENSLD
Designing Cisco Enterprise Networks
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
CI-ENSLD
Designing Cisco Enterprise Networks
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-ENSLD
Designing Cisco Enterprise Networks
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MUK-S0105
CISSP/CISM 2016
ვენდორი
Security
თარიღები
12.10.21 - 14.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DEVASC
Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms (DEVASC)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
DEVASC
Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms (DEVASC)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DEVASC
Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms (DEVASC)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
11.10.21 - 15.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
SDWANDDMSP3
VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [V3.x]
ვენდორი
VMware
თარიღები
11.10.21 - 13.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
მინსკი
CCSA
Security Administrator (CCSA) R80.40
ვენდორი
Check Point
თარიღები
11.10.21 - 13.08.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENCOR
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENCOR
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
ENCOR
Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
BQ104GUA
IBM QRadar SIEM Foundations(BQ104GUA)
ვენდორი
IBM
თარიღები
11.10.21 - 13.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
OSOASSAA
Oracle SOA Suite 12c: System Architecture and Administration
ვენდორი
Oracle
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-CLFNDU
Understanding Cisco Collaboration Foundations (CLFNDU)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MR-1CP-DDSADMIN
PowerProtect DD System Administration
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
18.10.21 - 21.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
HDM8
VMware Horizon 8: Deploy and Manage
ვენდორი
VMware
თარიღები
18.10.21 - 22.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SVPN
Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks
ვენდორი
Cisco
თარიღები
27.09.21 - 01.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SVPN
Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks
ვენდორი
Cisco
თარიღები
27.09.21 - 01.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-SESA
Securing Email with Cisco Email Security Appliance
ვენდორი
Cisco
თარიღები
18.10.21 - 21.10.21
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
გადმოწერა
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.