კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKგანრიგი

განრიგი

ფილტრები
თარიღები
გარანტირებულია
ვენდორი
ფორმატი
ლოკაცია
გამოყენება
ფილტრები
კოდი
დასახელება
ვენდორი
თარიღები
ფორმატი
ლოკაცია
Мова
A-AWS
Architecting on AWS
Amazon Web Services (AWS)
22.04.24 - 24.04.24
10 00
კიევი
AD-AWS
Advanced Developing on AWS
Amazon Web Services (AWS)
22.04.24 - 24.04.24
10 00
ლუბლიანა
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
Red Hat
22.04.24 - 26.04.24
10-00
ბაქო
A-AWS
Architecting on AWS
Amazon Web Services (AWS)
22.04.24 - 24.04.24
10 00
ლუბლიანა
HU0C3S
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value
ITIL
22.04.24 - 26.04.24
10-00
ბაქო
AWS-SE
AWS Security Essentials
Amazon Web Services (AWS)
22.04.24 - 22.04.24
10 00
ლუბლიანა
SE-AWS
Security Engineering on AWS
Amazon Web Services (AWS)
22.04.24 - 24.04.24
10 00
ლუბლიანა
MS-900T01
Microsoft 365 Fundamentals
Microsoft
22.04.24 - 22.04.24
10-00
ლუბლიანა
VSWN8
VMware vSphere: What's New [V8]
VMware
22.04.24 - 23.04.24
09-00
ლუბლიანა
EDU-210
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
Palo Alto Networks
22.04.24 - 26.04.24
10 00
კიევი
SDWANDM4
VMware SD-WAN: Deploy and Manage [V4.x]
VMware
22.04.24 - 23.04.24
ლუბლიანა
NSXTO4
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
VMware
22.04.24 - 26.04.24
ლუბლიანა
PBPL
Python. Basics of the programming language
Python
22.04.24 - 25.04.24
10 00
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
Red Hat
22.04.24 - 26.04.24
კიევი
ODIAdID
Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development
Oracle
22.04.24 - 24.04.24
10 00
კიევი
AZ-500T00-A
Microsoft Azure Security Technologies
Microsoft
22.04.24 - 25.04.24
10 00
კიევი
ITIL4F
ITIL v.4 (Oснови)
ITIL
22.04.24 - 24.04.24
10 00
კიევი
ESOCMS03293
Information Storage and Management (ISM) V5
Dell Technologies (Dell EMC)
22.04.24 - 26.04.24
10 00
კიევი
MS-700T00-A
Managing Microsoft Teams
Microsoft
23.04.24 - 23.04.24
10-00
ლუბლიანა
H61N3S
Managing HPE Alletra 9000
Hewlett Packard Enterprise
24.04.24 - 26.04.24
10 00
კიევი
A-AWS
Architecting on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AD-AWS
Advanced Developing on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
A-AWS
Architecting on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
HU0C3S
ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value
ვენდორი
ITIL
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
AWS-SE
AWS Security Essentials
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
22.04.24 - 22.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
SE-AWS
Security Engineering on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
MS-900T01
Microsoft 365 Fundamentals
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
22.04.24 - 22.04.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
VSWN8
VMware vSphere: What's New [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
22.04.24 - 23.04.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
EDU-210
Firewall 11.0 Essentials: Configuration and Management
ვენდორი
Palo Alto Networks
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
SDWANDM4
VMware SD-WAN: Deploy and Manage [V4.x]
ვენდორი
VMware
თარიღები
22.04.24 - 23.04.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
NSXTO4
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
ვენდორი
VMware
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
PBPL
Python. Basics of the programming language
ვენდორი
Python
თარიღები
22.04.24 - 25.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ODIAdID
Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development
ვენდორი
Oracle
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AZ-500T00-A
Microsoft Azure Security Technologies
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
22.04.24 - 25.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ITIL4F
ITIL v.4 (Oснови)
ვენდორი
ITIL
თარიღები
22.04.24 - 24.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ESOCMS03293
Information Storage and Management (ISM) V5
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
22.04.24 - 26.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MS-700T00-A
Managing Microsoft Teams
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
23.04.24 - 23.04.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
H61N3S
Managing HPE Alletra 9000
ვენდორი
Hewlett Packard Enterprise
თარიღები
24.04.24 - 26.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AZ-900T00-A
Microsoft Azure Fundamentals
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
24.04.24 - 24.04.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
CCSA
Security Administration R81.20
ვენდორი
Check Point
თარიღები
24.04.24 - 26.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
29.04.24 - 03.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
MS-900T01
Microsoft 365 Fundamentals
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
29.04.24 - 29.04.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CCTE
Check Point Certified Troubleshooting Expert
ვენდორი
Check Point
თარიღები
29.04.24 - 30.04.24
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-S
FortiGate Security
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
29.04.24 - 01.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
AZ-104T00-A
Microsoft Azure Administrator
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
06.05.24 - 09.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
AA-AWS
Advanced Architecting on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
06.05.24 - 08.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
FG-S
FortiGate Security
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
06.05.24 - 08.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
06.05.24 - 10.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
06.05.24 - 08.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
AZ-801T00
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
06.05.24 - 09.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
PDSASM
Practical Data Science with Amazon SageMaker
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
06.05.24 - 06.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
M-AWS
Migrating to AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
06.05.24 - 07.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
MLP-AWS
The Machine Learning Pipeline on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
06.05.24 - 09.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
08.05.24 - 10.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-I
FortiGate Infrastructure
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
13.05.24 - 14.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DP-300T00-A
Administering Relational Databases on Microsoft Azure
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
13.05.24 - 16.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DCVCTS
VMware Data Center Virtualization: Core Technical Skills
ვენდორი
VMware
თარიღები
13.05.24 - 16.05.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
HDM88
VMware Horizon: Deploy and Manage [V8.8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
13.05.24 - 16.05.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
Orcl_Db12
Oracle Database 12c: Administration Workshop
ვენდორი
Oracle
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AZ-040T00
Automating Administration with PowerShell
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
ENSDWI
Implementing Cisco SD-WAN Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
BQ104GUA
IBM QRadar SIEM Foundations
ვენდორი
IBM
თარიღები
13.05.24 - 15.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
CO-AWS
Cloud Operations on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
13.05.24 - 15.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
CO-AWS
Cloud Operations on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
13.05.24 - 15.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSOSS8
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
13.05.24 - 17.05.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
ITIL4F
ITIL v.4 (Oснови)
ვენდორი
ITIL
თარიღები
13.05.24 - 15.05.24
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
VSKDM7
VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
15.05.24 - 17.05.24
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
ლუბლიანა
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
16.05.24 - 17.05.24
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
გადმოწერა
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.