კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKგანრიგი

განრიგი

ფილტრები
თარიღები
გარანტირებულია
ვენდორი
ფორმატი
ლოკაცია
გამოყენება
ფილტრები
კოდი
დასახელება
ვენდორი
თარიღები
ფორმატი
ლოკაცია
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
VMware
27.01.22 - 28.01.22
11-00
ბაქო
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
VMware
27.01.22 - 28.01.22
10-00
მინსკი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
VMware
27.01.22 - 28.01.22
09-00
კიევი
DO180
Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes
Red Hat
31.01.22 - 02.02.22
10-00
კიევი
VOSTFT7
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
VMware
31.01.22 - 04.02.22
10 00
კიევი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
Cisco
31.01.22 - 04.02.22
10-00
ალმათი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
Cisco
31.01.22 - 04.02.22
10-00
კიევი
BQ104GUA
IBM QRadar SIEM Foundations(BQ104GUA)
IBM
31.01.22 - 02.02.22
10-00
კიევი
KM204UA
IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5)
IBM
01.02.22 - 04.02.22
10-00
კიევი
AWS-TE
AWS Technical Essentials
Amazon Web Services (AWS)
03.02.22 - 03.02.22
10-00
კიევი
VSANT7
VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
VMware
03.02.22 - 04.02.22
10-00
კიევი
9I14UA
IBM i2 iBase User
IBM
07.02.22 - 08.02.22
10-00
კიევი
FG-S
FortiGate Security
Fortinet
07.02.22 - 09.02.22
10-00
კიევი
BQ203UA
IBM Security QRadar SIEM Advanced Topics
IBM
07.02.22 - 08.02.22
10-00
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL8)
Red Hat
07.02.22 - 11.02.22
10-00
კიევი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
VMware
07.02.22 - 11.02.22
10-00
კიევი
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7]
VMware
07.02.22 - 11.02.22
10-00
კიევი
19cDB-DB19-MA
Oracle Database 19c: Multitenant Architecture
Oracle
07.02.22 - 10.02.22
10-00
კიევი
CI-SISE
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine
Cisco
07.02.22 - 11.02.22
10-00
ალმათი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
Cisco
07.02.22 - 11.02.22
10-00
ალმათი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
27.01.22 - 28.01.22
დრო
11-00
ფორმატი
ლოკაცია
ბაქო
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
27.01.22 - 28.01.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
მინსკი
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
27.01.22 - 28.01.22
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DO180
Red Hat OpenShift I: Containers & Kubernetes
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
31.01.22 - 02.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VOSTFT7
VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
31.01.22 - 04.02.22
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
31.01.22 - 04.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CLCNF
Implementing Cisco Collaboration Conferencing (CLCNF)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
31.01.22 - 04.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
BQ104GUA
IBM QRadar SIEM Foundations(BQ104GUA)
ვენდორი
IBM
თარიღები
31.01.22 - 02.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
KM204UA
IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5)
ვენდორი
IBM
თარიღები
01.02.22 - 04.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AWS-TE
AWS Technical Essentials
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
03.02.22 - 03.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSANT7
VMware vSAN: Troubleshooting [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
03.02.22 - 04.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
9I14UA
IBM i2 iBase User
ვენდორი
IBM
თარიღები
07.02.22 - 08.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
FG-S
FortiGate Security
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
07.02.22 - 09.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
BQ203UA
IBM Security QRadar SIEM Advanced Topics
ვენდორი
IBM
თარიღები
07.02.22 - 08.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL8)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7]
ვენდორი
VMware
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
19cDB-DB19-MA
Oracle Database 19c: Multitenant Architecture
ვენდორი
Oracle
თარიღები
07.02.22 - 10.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SISE
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SISE
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ENARSI
Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
ვენდორი
Cisco
თარიღები
07.02.22 - 11.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
FG-I
FortiGate Infrastructure
ვენდორი
Fortinet
თარიღები
10.02.22 - 11.02.22
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH294
Red Hat System Administration III: Automation with Ansible (RHEL8)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
14.02.22 - 17.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
თბილისი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
14.02.22 - 16.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-IJOS
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
14.02.22 - 16.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
DESILT-825-3835
Dell EMC SC Series Implementation and Administration
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
14.02.22 - 18.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
HDM8
VMware Horizon 8: Deploy and Manage
ვენდორი
VMware
თარიღები
14.02.22 - 18.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SESA
Securing Email with Cisco Email Security Appliance
ვენდორი
Cisco
თარიღები
14.02.22 - 17.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-SESA
Securing Email with Cisco Email Security Appliance
ვენდორი
Cisco
თარიღები
14.02.22 - 17.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CCSA
Security Administrator (CCSA) R81.1
ვენდორი
Check Point
თარიღები
16.02.22 - 18.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
17.02.22 - 18.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
JN-JIR
Junos Intermediate Routing (JIR)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
17.02.22 - 18.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
NSXTTO3
VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0]
ვენდორი
VMware
თარიღები
21.02.22 - 25.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
A-AWS
Architecting on AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
21.02.22 - 23.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
21.02.22 - 25.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
CI-DCCOR
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
21.02.22 - 25.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
19cDB-NF-ADMIN
Oracle Database 19c: New Features for Administrators
ვენდორი
Oracle
თარიღები
21.02.22 - 22.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL8)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
21.02.22 - 25.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
JN-JEX
Junos Enterprise Switching (JEX)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
21.02.22 - 22.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
JN-JEX
Junos Enterprise Switching (JEX)
ვენდორი
Juniper
თარიღები
21.02.22 - 22.02.22
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
გადმოწერა
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.