კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKგანრიგი

განრიგი

ფილტრები
თარიღები
გარანტირებულია
ვენდორი
ფორმატი
ლოკაცია
გამოყენება
ფილტრები
კოდი
დასახელება
ვენდორი
თარიღები
ფორმატი
ლოკაცია
8G102GUA
IBM Security Guardium Data Protection Foundations
IBM
29.03.23 - 31.03.23
10 00
კიევი
NSXTO4
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
VMware
03.04.23 - 07.04.23
კიევი
PL_SQL_F
Oracle Database: PL/SQL Fundamentals Ed 2
Oracle
03.04.23 - 05.04.23
10-00
კიევი
OSOASSAA
Oracle SOA Suite 12c: System Architecture and Administration
Oracle
03.04.23 - 07.04.23
10-00
კიევი
CI-CLFNDU
Understanding Cisco Collaboration Foundations (CLFNDU)
Cisco
03.04.23 - 07.04.23
კიევი
MS-500T00-A
Microsoft 365 Security Administration
Microsoft
03.04.23 - 06.04.23
10-00
კიევი
DESPR-826-8015
Dell EMC Networking - Data Center Configuration and Administration
Dell Technologies (Dell EMC)
03.04.23 - 07.04.23
10-00
კიევი
Orcl_Db_Develop
Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units Ed 2
Oracle
06.04.23 - 07.04.23
10-00
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
Red Hat
10.04.23 - 14.04.23
10-00
კიევი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
Cisco
10.04.23 - 14.04.23
კიევი
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
VMware
10.04.23 - 14.04.23
10-00
კიევი
M-AWS
Migrating to AWS
Amazon Web Services (AWS)
17.04.23 - 18.04.23
10-00
კიევი
DBA11g-AW I
Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
Oracle
17.04.23 - 21.04.23
10-00
კიევი
AZ-304T00-A
Microsoft Azure Architect Design
Microsoft
17.04.23 - 20.04.23
10-00
კიევი
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
Red Hat
24.04.23 - 28.04.23
10-00
კიევი
OBIP12cF
Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals
Oracle
24.04.23 - 26.04.23
10-00
კიევი
 PRO MUK01
Основы безопасного программирования с использованием инструментальных средств анализа программного кода
Security
24.04.23 - 27.04.23
10-00
კიევი
VSFT8
VMware vSphere: Fast Track [V8]
VMware
24.04.23 - 28.04.23
კიევი
ND3801
Installing Premises Cabling Systems NETCONNECT ACT I
Commscope
24.04.23 - 25.04.23
10-00
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
Cisco
24.04.23 - 28.04.23
10-00
კიევი
8G102GUA
IBM Security Guardium Data Protection Foundations
ვენდორი
IBM
თარიღები
29.03.23 - 31.03.23
დრო
10 00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
NSXTO4
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
ვენდორი
VMware
თარიღები
03.04.23 - 07.04.23
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
PL_SQL_F
Oracle Database: PL/SQL Fundamentals Ed 2
ვენდორი
Oracle
თარიღები
03.04.23 - 05.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
OSOASSAA
Oracle SOA Suite 12c: System Architecture and Administration
ვენდორი
Oracle
თარიღები
03.04.23 - 07.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-CLFNDU
Understanding Cisco Collaboration Foundations (CLFNDU)
ვენდორი
Cisco
თარიღები
03.04.23 - 07.04.23
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
MS-500T00-A
Microsoft 365 Security Administration
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
03.04.23 - 06.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DESPR-826-8015
Dell EMC Networking - Data Center Configuration and Administration
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
03.04.23 - 07.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
Orcl_Db_Develop
Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units Ed 2
ვენდორი
Oracle
თარიღები
06.04.23 - 07.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH124
Red Hat System Administration I (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
10.04.23 - 14.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CI-CLCOR
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies
ვენდორი
Cisco
თარიღები
10.04.23 - 14.04.23
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
10.04.23 - 14.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
M-AWS
Migrating to AWS
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
თარიღები
17.04.23 - 18.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
DBA11g-AW I
Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
ვენდორი
Oracle
თარიღები
17.04.23 - 21.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
AZ-304T00-A
Microsoft Azure Architect Design
ვენდორი
Microsoft
თარიღები
17.04.23 - 20.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
RH134
Red Hat System Administration II (RHEL9)
ვენდორი
Red Hat
თარიღები
24.04.23 - 28.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
OBIP12cF
Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals
ვენდორი
Oracle
თარიღები
24.04.23 - 26.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
 PRO MUK01
Основы безопасного программирования с использованием инструментальных средств анализа программного кода
ვენდორი
Security
თარიღები
24.04.23 - 27.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSFT8
VMware vSphere: Fast Track [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
24.04.23 - 28.04.23
დრო
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ND3801
Installing Premises Cabling Systems NETCONNECT ACT I
ვენდორი
Commscope
თარიღები
24.04.23 - 25.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
CCNA
Implementing and Administering Cisco Solutions
ვენდორი
Cisco
თარიღები
24.04.23 - 28.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
24.04.23 - 28.04.23
დრო
09-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
ვენდორი
VMware
თარიღები
24.04.23 - 28.04.23
დრო
11-00
ფორმატი
ლოკაცია
ალმათი
ES114CPX00077
VxRail Appliance Administration
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
თარიღები
26.04.23 - 28.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
ND3802
Certifying and Troubleshooting Premises Cabling Systems NETCONNECT ACT II
ვენდორი
Commscope
თარიღები
26.04.23 - 27.04.23
დრო
10-00
ფორმატი
ლოკაცია
კიევი
გადმოწერა
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.