კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები Cloud ტექნოლოგიები

კურსები Cloud ტექნოლოგიები

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
NSXICM4
VMware
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
Цей п’ятиденний дінамічний курс надає всебічну підготовку щодо інсталяції, налаштування та керування середовищем VMware NSX®. Цей курс охоплює ключові функції та функції, які пропонуються у релізах NSX 4.0.0.1 і NSX 4.0.1, включаючи загальну інфраструктуру, логічну комутацію, логічну маршрутизацію, мережеві служби та служби безпеки, мережеві монітори, розширене запобігання загрозам тощо.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
Orcl12c_DGA
Oracle
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
This Oracle Database 12c: Data Guard Administration Ed 1 training teaches you how to use Oracle Data Guard. Expert Oracle University instructors will demonstrate how this solution protects your Oracle database against planned and unplanned downtimes. In this course, you will be introduced to Oracle Database Exadata Cloud Service.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSANMO7
VMware
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
In this three-day course, you learn about managing and operating VMware vSAN™ 7. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as, vSAN node management, cluster maintenance, security operations and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
EDU-318
Palo Alto Networks
Prisma Access SASE Security 3.2: Design and Operation
The Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318) course describes Prisma Access Secure Access Service Edge (SASE) and how it helps organizations embrace cloud and mobility by providing network and network security services from the cloud. This course is intended for people in the fields of public cloud security and cybersecurity, or for anyone who wants to learn how to secure remote networks and mobile users
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
EDU-238
Palo Alto Networks
Prisma SD-WAN 6.0: Design and Operation
The Prisma SD-WAN Design and Operation (EDU-238) course describes the next generation Prisma SD-WAN solution, the capability and value it provides over legacy WAN and SD-WAN implementations, and how to configure, operate, and troubleshoot the solution. This course is intended for people who must configure, maintain, and use wide area networks, from data centers, to branches, to the cloud.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
AZ-040T00
Microsoft
Automating Administration with PowerShell
This course provides students with the fundamental knowledge and skills to use PowerShell for administering and automating administration of Windows servers. This course provides students the skills to identify and build the command they require to perform a specific task. In addition, students learn how to build scripts to accomplish advanced tasks such as automating repetitive tasks and generating reports. This course provides prerequisite skills supporting a broad range of Microsoft products, including Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure, and Microsoft 365. In keeping with that goal, this course will not focus on any one of those products, although Windows Server, which is the common platform for all of those products, will serve as the example for the techniques this course teaches.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VCFPMO43
VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]
This five-day course includes instruction on the capabilities of VMware Cloud Foundation™ and how to successfully plan, deploy, manage, and operate hybrid and cloud infrastructures, including customization.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VROICM86
VMware
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]
ახალი
იშვიათი
This five-day, hands-on training course provides you with the knowledge and skills to deploy a VMware vRealize® Operations™ cluster that meets the monitoring requirements of your environment. This course includes advanced capabilities such as customizing alerts, views, reports, and dashboards and explains the architecture in vRealize Operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
AZ-305T00
Microsoft
Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
This course teaches Azure Solution Architects how to design infrastructure solutions. Course topics cover governance, compute, application architecture, storage, data integration, authentication, networks, business continuity, and migrations. The course combines lecture with case studies to demonstrate basic architect design principles.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSWN8
VMware
VMware vSphere: What's New [V8]
У цьому дводенному курсі досліджуються нові функції та вдосконалення VMware vCenter Server 8.0 і VMware ESXi 8.0. Реальні сценарії використання, практичні лабораторні вправи та лекції навчать слухачыв навичкам, необхідним для ефективного впровадження та налаштування VMware vSphere 8.0.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
NSXICM4
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
Orcl12c_DGA
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
4 დღე, 32 საათი
VSANMO7
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
EDU-318
Prisma Access SASE Security 3.2: Design and Operation
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
4 დღე, 32 საათი
EDU-238
Prisma SD-WAN 6.0: Design and Operation
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
5 დღე, 40 საათი
AZ-040T00
Automating Administration with PowerShell
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
VCFPMO43
VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]
ფორმატი
ვენდორი
დღე
5 დღე, 40 საათი
VROICM86
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
AZ-305T00
Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
4 დღე, 32 საათი
VSWN8
VMware vSphere: What's New [V8]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
2 დღე, 16 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.