კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыCloud ტექნოლოგიები

Cloud ტექნოლოგიები

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
AVDEM
VMware
VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager
This three-day course builds your skills in application management using VMware App Volumes® and VMware Dynamic Environment Manager®.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CAWSDM2020
VMware
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
This three-day course teaches you skills for deploying and managing a VMware Cloud™ on AWS infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
Orcl12c_DGA
Oracle
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
This Oracle Database 12c: Data Guard Administration Ed 1 training teaches you how to use Oracle Data Guard. Expert Oracle University instructors will demonstrate how this solution protects your Oracle database against planned and unplanned downtimes. In this course, you will be introduced to Oracle Database Exadata Cloud Service.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSICM7
VMware
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 7, which includes VMware ESXi™ 7 and VMware vCenter Server® 7.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
20537B
Microsoft
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack
This five-day course will provide students with the key knowledge required to deploy and configure Microsoft Azure Stack.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
AD-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Advanced Developing on AWS
The Advanced Developing on AWS course uses the real-world scenario of taking a legacy, on-premises monolithic application and refactoring it into a serverless microservices architecture. This three-day advanced course covers advanced development topics such as architecting for a cloud-native environment; deconstructing on-premises, legacy applications and repackaging them into cloud-based, cloud native architectures; and applying the tenets of the Twelve-Factor Application methodology.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VCDICM101
VMware
VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
იშვიათი
In this five-day course, you focus on installing, configuring, and managing VMware Cloud Director™ 10.x. You learn about workload provisioning, the creation of organizations, virtual data centers (VDCs), catalog services that include predefined virtual machines, and on-demand VMware NSX® networks.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
A-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Architecting on AWS
This course focuses on the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. Best practices and design patterns are covered to help you architect optimal IT solutions on the AWS Cloud. Build and explore a variety of infrastructures through guided discussions and hands-on activity.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
AWS-BE
Amazon Web Services (AWS)
AWS Business Essentials
In this course, you will learn the benefits of cloud computing and how a cloud strategy can help you meet your business objectives. It explores the advantages of cloud computing and the fundamentals of AWS, including financial benefits. This course also introduces compliance and security concepts to help you consider the AWS platform within your cloud computing strategy.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
MR-1CP-ETCSPD
Dell Technologies (Dell EMC)
Cloud Services Planning and Design
This expert-level course provides technical professionals the knowledge and skills necessary to plan and design for robust cloud services in a cloud and IT as a Service environment. Building on the skills acquired in the Cloud Infrastructure Planning and Design specialist-level course, it focuses on governance, organizational, financial, and technology aspects as well as the management and operation of cloud services. Through lecture, discussions, case studies, design examples, and a series of interactive labs, students learn to design solutions which transform business operations and cloud environments to support a cloud services model. The course is applicable to enterprise, service provider, and existing data center operations considering cloud and cloud services. This course uses an “open” approach focusing on core concepts, principals, and technologies rather than specific products.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
AVDEM
VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
CAWSDM2020
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
3 დღე, 24 საათი
Orcl12c_DGA
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
4 დღე, 32 საათი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
20537B
Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
AD-AWS
Advanced Developing on AWS
ფორმატი
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
დღე
3 დღე, 24 საათი
VCDICM101
VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
VMware
დღე
5 დღე, 40 საათი
A-AWS
Architecting on AWS
ფორმატი
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
დღე
3 დღე, 24 საათი
AWS-BE
AWS Business Essentials
ფორმატი
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
დღე
1 დღე, 8 საათი
MR-1CP-ETCSPD
Cloud Services Planning and Design
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.