კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფა

კურსები სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
QDTI1
IBM
Integration Technologies for Enterprise Systems
Курс посвящен основам интеграции информационных систем. Для эффективной работы интеграционных решений необходимо, чтобы все участвующие системы слаженно взаимодействовали между собой, удовлетворяли требованиям бизнеса и соблюдали SLA. Также еще одним крайне важным фактором сегодня является то, чтобы интеграция новой системы в общую структуру прошла максимально безболезненно и в кратчайшие сроки. Навыки, полученные на данном тренинге, позволят слушателям строить по-настоящему надежные, легко расширяемые и поддерживаемые интеграционные решения с учетом потребностей бизнеса и неизбежных компромиссов в условиях ограниченных ресурсов и жесткой конкуренции. С помощью этого курса вы в короткие сроки получите представление о современных принципах организации взаимодействия приложений друг с другом. При наличии опыта в этой сфере вы сможете открыть для себя новые способы интеграции, а также систематизировать свои знания. Курс охватывает весь диапазон подходов к интеграции от «классических» решений, давно используемых на практике, до наиболее актуальных, активно внедряемых в настоящее время. Особое внимание в курсе уделяется систематизации построения интеграционных решений на основе архитектурных шаблонов.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
F2810GUA
IBM
IBM FileNet P8 Platform Administration (V5.5.x)
This course teaches you the configuration and administration of an IBM FileNet P8 Platform 5.5.x system. It introduces you to the key concepts of IBM FileNet P8 Platform architecture and organizing the content across the enterprise. You will learn how to build content repositories, configure metadata, create storage areas, manage security, logging, and auditing, run bulk processing, use the sweep framework, extend the functionality with Events and Subscription, migrate and deploy FileNet P8 assets between environments, and configure content-based retrieval searches.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
F2800GUA
IBM
IBM FileNet P8 Platform Essentials (V5.5.x)
This course introduces you to the key concepts of IBM FileNet P8 Platform such as architecture, P8 domain structures, organizing the content across the enterprise, and security. Includes information to manage logging, auditing, and storage areas. 
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
P-BI-D
Microsoft
Использование Power BI Desktop и сервиса Power BI как инструментов Business intelligence
В данном курсе будут обсуждаться различные методы и передовые практики, которые соответствуют бизнес-требованиям и техническим требованиям для моделирования, визуализации и анализа данных с помощью Power BI.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
PL-300T00
Microsoft
Microsoft Power BI Data Analyst
ახალი
This course will discuss the various methods and best practices that are in line with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Power BI.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
ADSK-RV-BC
Autodesk
Revit: a building design and construction training course
This is the training course on the system of building information modeling for the architectural and construction industry

The course is based on:
- principles and methods for the project structure organising
- recommendations for the buildings and structures phased modeling
- ways to labor costs optimisation for making changes
- recommendations for teamwork organising

The course is recommended for employees of design organisations who have practical experience in designing with 3D systems and are familiar with basic Autodesk Revit tools

Used materials: family and template library for Autodesk Revit

Autodesk certificate is issued in electronic format after the course completion
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ADSK-RV-M-BC
Autodesk
Revit MEP: engineering system design (water supply, sewerage, heating and ventilation)
Autodesk Revit MEP is a building information modeling (BIM) software product for building engineering systems that provides you with optimal engineering design tools to help you make informed decisions

The course is based on:
- principles and methods for the project structure organisation
- recommendations for the phased of buildings and structures modeling
- ways for labor cost optimisation for making changes
- recommendations for teamwork organisation

Autodesk certificate is issued in electronic format after the course completion
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-BC
Autodesk
Civil 3D: infrastructure design
This is the training course on the system of building information modeling for the architectural and construction industry

The course is based on the basic principles of builbing information modeling of infrastructure facilities:
- creation and analysis of digital information models of engineering surveys, master plans, roads and external engineering networks
- technologies for interdisciplinary interaction and organisation of teamwork
- effective methods of making changes to the model and documentation
- documentation execution according to the state and industry regulations

The course is designed for professionals who wants to apply modern technologies in their work, reduce the number of design errors, learn to effectively interact with colleagues

Used materials:
- practical training materials
- additional utilities and add-ons for Civil 3D
- useful links and tutorials

Autodesk certificate is issued in electronic format after the course completion
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-1
Autodesk
Civil 3D: Master Plan
This is the master plan information modeling course for the architectural and construction industry

The course is based on the basic information modeling principles of infrastructure facilities:
- digital information model creation and analysis of master plans
- interdisciplinary interaction technologies and team work organisation
- effective methods of making changes to the model and documentation
- document execution in accordance with the state and industry regulations

The course is designed for professionals who wants to apply modern technologies in their work, reduce the number of design errors, and learn how to effectively interact with colleagues

Used materials:
- practical training materials
- additional utilities and add-ons for Civil 3D
- useful links and tutorials

This course can be adapted according to the specialist specific activities or based on a real pilot project

Autodesk certificate is issued in electronic format after the course completion
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-2
Autodesk
Civil 3D: Road
This is the road information modeling training course for the architectural and construction industry

The course is based on the basic information modeling principles of infrastructure facilities:
- road digital information models creation and its analysisг
- interdisciplinary interaction technologies and team work organisation
- effective methods of making changes to the model and documentation
- document execution in accordance with the state and industry regulations

The course is designed for professionals who wants to apply modern technologies in their work, reduce the number of design errors, and learn how to effectively interact with colleagues

Used materials:
- practical training materials
- additional utilities and add-ons for Civil 3D
- useful links and tutorials

This course can be adapted according to the specialist specific activities or based on a real pilot project

Autodesk certificate is issued in electronic format after the course completion
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
QDTI1
Integration Technologies for Enterprise Systems
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
F2810GUA
IBM FileNet P8 Platform Administration (V5.5.x)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
5 დღე, 40 საათი
F2800GUA
IBM FileNet P8 Platform Essentials (V5.5.x)
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
1 დღე, 8 საათი
P-BI-D
Использование Power BI Desktop и сервиса Power BI как инструментов Business intelligence
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
5 დღე, 40 საათი
PL-300T00
Microsoft Power BI Data Analyst
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
Microsoft
დღე
3 დღე, 24 საათი
ADSK-RV-BC
Revit: a building design and construction training course
ფორმატი
ვენდორი
Autodesk
დღე
5 დღე, 40 საათი
ADSK-RV-M-BC
Revit MEP: engineering system design (water supply, sewerage, heating and ventilation)
ფორმატი
ვენდორი
Autodesk
დღე
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-BC
Civil 3D: infrastructure design
ფორმატი
ვენდორი
Autodesk
დღე
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-1
Civil 3D: Master Plan
ფორმატი
ვენდორი
Autodesk
დღე
5 დღე, 40 საათი
ADSK-CV-2
Civil 3D: Road
ფორმატი
ვენდორი
Autodesk
დღე
5 დღე, 40 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.