კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKავტორიზაცია

ავტორიზაციები

AWS ავტორიზებული კურსები

MUK Training Center და Amazon Web Services (AWS) ხელი მოაწერეს კონტრაქტს, რომლის თანახმად, MUK– ის ტრენინგ ცენტრს შესაძლებლობა აქვს გახდეს AWS– ის პარტნიორთა ქსელის (APN) სრულუფლებიანი წევრი და უფლებამოსილია უზრუნველყოს AWS– ის ავტორიზებული კურსები უკრაინაში. Amazon Web Services გთავაზობთ გლობალური გამოთვლის, შენახვის, მონაცემთა ბაზის და ანალიტიკის სერვისების ფართო სპექტრს, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციების სწრაფ ზრდას და IT ხარჯების შემცირებას.

Autodesk ავტორიზებული კურსები.

MUK ბელორუსის სასწავლო ცენტრმა შეასრულა Autodesk–ის პარტნიორობის ყველა საჭირო მოთხოვნა Autodesk® ავტორიზებული სასწავლო ცენტრის ქსელის პროგრამის შესაბამისად და მიიღო Autodesk® ავტორიზებული სასწავლო ცენტრის სტატუსი.

CommScope ავტორიზებული კურსები. 

MUK Training Center ფლობს სტატუსს CommScope Authorized Trainer Assessor და უზრუნველყოფს CommScope ავტორიზებულ სწავლებას, როგორც კლასში ასევე ვებ ფორმატში. CommScope არის მსხვილი გლობალური მწარმოებელი პასიური აღჭურვილობის სტრუქტურული საკაბელო სისტემებისთვის (SCS).

Check Point  ავტორიზებული კურსები.

Check Point ავტორიზებული კურსები.
MUK Training Center გახლავთ Check Point Authorized Training Center და თავის ბაზაზე გთავაზობთ კომპლექსურ ტექნიკურ ტრენინგებს და სერტიფიცირების პროგრამებს უსაფრთხოების პროფესიონალებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ და მართავენ Check Point გადაწყვეტილებებს

Cisco ავტორიზებული ტრენინგები. 
Cisco ავტორიზებული ტრენინგები. MUK Training Center ფლობს სტატუსს Cisco Learning Partnerრაც უფლებას იძლევა  ჩავატაროთ როგორც საბაზისო ასევე ვიწრო სპეციალიზაციის ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებებით.  
Dell Technologies ავტორიზებული ტრენინგები. 

Dell Technologies ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს DellEMC ავტორიზაციას, რომელიც გვაძლევს უფლებას ჩავატაროთ ავტორიზებული ტრენინგები Unify, Block Storage და Data Domain მიმართულებებით.
Dell Technologies ავტორიზებული ტრენინგები იგულისხმებენ როგორც თეორიულ ლექციებს ასევე პრაქტიკულ დემანსტრაციებს ინსტრუქტორებისგან, ასევე აუდიტორიიდან წამოსული კითხვების დეტალურ ანალიზს და ამოხსნას.

EnGenius Academy ავტორიზებული ტრენინგები. 

MUK Training Center has met all the necessary requirements of EnGenius partnership according to the EnGenius Academy and received the permission to delivery authorized EnGenius Certified сourses.

Fortinet ავტორიზებული ტრენინგები. 

Fortinet ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center-მა შეასრულა პარტნიორობის პროგრამის Fortinet Authorized Training Center ყველა პირობა და წარმატებით ჩაატარა NSE 4 Security Professional დონის ინსტრუქტორის ავტორიზაცია.
MUK Training Center–ის განკარგულებაშია ყველა საჭირო ტექნიკური რესურსი და ფლობს სტატუსს Fortinet Authorized Training Center, რაც შესაძლებელს ხდის Fortinet–ის ავტორიზებული ტრენინგების ჩატარებას სასწავლო ცენტრის ბაზაზე არსებულ სხვადასხვა პროდუქტის მიმართულებით.

Grandstream ავტორიზებული ტრენინგები. 

Grandstream ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს Grandstream აკადემიის სასწავლო პარტნიორის სტატუსს.
რომელიც იძლევა Grandstream–ის გადაწყვეტილებების მთელი სპექტრის კურსების ჩატარების უფლებას. ტრენინგი მოიცავს Grandstream-ის ერთიან სატელეფონო კომუნიკაციებს, Wi-Fi ქსელებს და ინტერკომის გადაწყვეტილებებს.
Grandstream Networks, Inc არის ხელისაწვდომი და ინოვაციაური IP ტელეფონების დეველოპერი და მწარმოებელი.
Grandstream სავაჭრო ნიშანი დარეგისტრირდა 2002 წლის დასაწყისში და მას შემდეგ არის VoIP პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების წამყვანი მიმწოდებელი სწრაფად მზარდ IP ტელეფონიის ბაზარზე.

Hewlett Packard Enterprise ავტორიზებული ტრენინგები. 

Hewlett Packard Enterprise ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს Hewlett Packard Enterprise ტრენინგ პარტნიორის სტატუსს და გააჩნია სასწავლო კურსების ყველაზე ფართო პორტფელი, რომელიც მოიცავს მთლიანი სპექტრის გადაწყვეტილებებს: Cloud–დან და მონაცემთა დამუშავების ცენტრებიდან დაწყებული და დესკტოპის პროგრამებით დამთავრებული.

IBM ავტორიზებული ტრენინგები. 

IBM ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center არის LearnQuest-ის პრემიუმ პარტნიორი და აქვს უფლება უზრუნველყოს ავტორიზებული ტრენინგი IBM პროგრამულ და ტექნიკურ გადაწყვეტილებებზე. LearnQuest არის ერთერთი IBM-ის (Global Training Partners), 2014 წლიდან უფლება აქვს ჩაატაროს IBM–ის ავტორიზებული სწავლება.

  

ITIL * ავტორიზებული ტრენინგები. 

ITIL* ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center არის ავტორიზებული სასწავლო პარტნიორი ITIL კურსების ჩასატარებლად HPE-სთან პარტნიორობის ფარგლებში.
ITIL არის დოკუმენტების კრებული, რომელიც აღწერს კომპანიებში IT სერვისებისა და დეპარტამენტების ორგანიზების რეკომენდებულ მეთოდებს.
ITIL შედგება 5 ტომისგან, სადაც აღწერილია ყველა ის პროცესი, რაც აუცილებელია IT მომსახურების მაღალი ხარისხის დონის უზრუნველსაყოფად კომპანიის მთელი სამუშაო პერიოდის განმავლობაში.
ITIL ტრენინგები სასარგებლო იქნება IT ხელმძღანელებისთვის, IT მენეჯერებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ IT ინფრასტრუქტურის მართვის არსებული პროცესების ეფექტურობის ანალიზში.
*НРE-სთან პარტნიორობის ფარგლებში.

Juniper ავტორიზებული ტრენინგები. 

Juniper ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს Juniper Networks Global Authorized Education Partner-ის სტატუსს და სთავაზობს მსმენელებს ავტორიზირებულ სწავლებას სერვის პროვაიდერებისთვის, კორპორატიული კლიენტებისთვის ქსელის უსაფრთხოების სფეროში.

Lenovo ავტორიზებული ტრენინგები. 

MUK სასწავლო ცენტრს აქვს Lenovo აკრედიტებული ტრენინგის პარტნიორის სტატუსი, რომელიც უფლებას აძლევს მის ბაზაზე ჩაატაროს ავტორიზებული ტრენინგი პარტნიორებისთვის გადაწყვეტილებების დანერგვასა და შენარჩუნებაში, მონაცემთა შენახვის სისტემების, სერვერების განხილვისა და კონფიგურაციისთვის და ა.შ.

Microsoft ავტორიზებული ტრენინგები. 

Microsoft ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center-ი არის Silver Learning Partner Microsoft, რაც საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ ავტორიზებული სასწავლო კურსები Microsoft Learning-ის ოფიციალური პროგრამის შესაბამისად. MUK Training Center გთავაზობთ ტრენინგების ფართო არჩევანს (დამოკიდებულია თქვენს კონკრეტულ ამოცანაზე ) როგორც კლასში, ასევე დისტანციურ ფორმატშიც.

NetApp ავტორიზებული ტრენინგები. 

MUK Training Center-მა და NetApp-მა გააფორმეს კონტრაქტი, რომლის მიხედვითაც MUK Training Center-მა მიიღო ოფიციალური ტრენინგის სტატუსი – NetApp ავტორიზებული სასწავლო პარტნიორი და უფლება უზრუნველყოს ავტორიზებული NetApp კურსები აზერბაიჯანში, სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, მოლდოვაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უკრაინა.

Oracle ავტორიზებული ტრენინგები. 

Oracle ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center-ი ფლობს Oracle Education Reseller და Oracle Approved Education Provider სტატუსს. აღნიშნული სტატუსი უფლებას გვაძლევს ჩავატაროთ Oracle სერტიფიცირებული სწავლება, ასევე გამოვიყენოთ Oracle–ის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული სასწავლო მასალები, ასევე გამოვიყენოთ სწავლების სპეციალური მეთოდიკები.

Palo Alto Netwoks ავტორიზებული ტრენინგები. 

Authorized courses Palo Alto Networks

MUK Training Center is an Authorized Training Partner of Palo Alto Networks and offers on-site authorized training that will provide you with the knowledge you need to protect your network and securely operate applications.

Penta Security Systems ავტორიზებული ტრენინგები. 

Penta Security Systems ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center სადისტრიბუციო შეთანხმების ფარგლებში, კომპანია MUK ჯგუფსა და კომპანია Penta Security Systems–ს შორის, სპეციალიზირებულია IoT ვებ–უსაფრთხოებაში, მის საფუძველზე მიიღო უფლება ჩაატაროს ვენდორის მიერ ავტორიზებული სწავლება.

Red Hat ავტორიზებული ტრენინგები. 

Red Hat ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center და Red Hat Limited ხელი მოაწერეს პარტნიორულ ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად მიენიჭა ოფიციალური სტატუსი Red Hat Certified Training Partner შემდეგ ქვეყნებში: უკრაინა, აზერბაიჯანი და ყაზახეთი.
MUK Training Center-ის ბაზაზე ხელმისაწვდომია Red Hat-ის ავტორიზებული კურსების ფართო სპექტრი, ესეთი მიმართულებით როგორიცაა: Red Hat Enterprise Linux, Red Hat JBoss Middleware, Red Hat CloudForms და Red Hat OpenShift, როგორც დამწყებთათვის, ასევე Linux-სისტემების გამოცდილი პროფესიონალებისთვის, ხოლო Red Hat სერთიფიკაცია საშუალებას გაძლევთ დაადასტუროთ თქვენი ცოდნა გამოცდების ჩაბარებით და RHCSA, RHCE, RHCJA სტატუსების მიღებით.

VEEAM ავტორიზებული ტრენინგები. 

VEEAM ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს სტატუსს VEEAM Authorized Education Center, რაც საშუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ ავტორიზებული ტრენინგები ვირტუალური მანქანების სარეზერვო ასლის შექმნისა და ვირტუალური გარემოს მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციისა და ადმინისტრირებისთვის VMware და Hyper-V პლატფორმებზე.

VMware ავტორიზებული ტრენინგები. 

VMware ავტორიზებული ტრენინგები.
MUK Training Center ფლობს სტატუსს VMware Authorized Training Center და გთავაზობთ VMware-ის ავტორიზებულ კურსების ფართო სპექტრს.

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.