კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკორპორატიული IT ინფრასტრუქტურის არქიტექტურა

კორპორატიული IT ინფრასტრუქტურის არქიტექტურა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
FG-S
Fortinet
FortiGate Security
In this three-day course, you will learn how to use basic FortiGate features, including security profiles.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
AA-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Advanced Architecting on AWS
Advanced Architecting on AWS covers how to build complex solutions that incorporate data services, governance, and security on AWS. It introduces specialized AWS services, including AWS Direct Connect and AWS Storage Gateway to support hybrid architectures. The course also covers best practices for designing and building scalable, elastic, secure, and highly available applications on AWS.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
WA190G
IBM
Administering WebSphere Application Server Liberty Profile V9
This course teaches you the skills that are needed to manage Liberty servers and collectives.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
WE753G
IBM
AAA, OAuth, and OIDC in IBM DataPower V7.5
This course teaches you the developer skills that are required to configure and implement authentication and authorization support within your IBM DataPower Gateway V7.5 services.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
FG-I
Fortinet
FortiGate Infrastructure
In this two-day course, you will learn how to use advanced FortiGate networking and security.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
AD-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Advanced Developing on AWS
The Advanced Developing on AWS course uses the real-world scenario of taking a legacy, on-premises monolithic application and refactoring it into a serverless microservices architecture. This three-day advanced course covers advanced development topics such as architecting for a cloud-native environment; deconstructing on-premises, legacy applications and repackaging them into cloud-based, cloud native architectures; and applying the tenets of the Twelve-Factor Application methodology.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
A-AWS-A
Amazon Web Services (AWS)
Architecting on AWS - Accelerator
This course covers all aspects of how to architect for the cloud over four-and-a-half-days. It covers topics from Architecting on AWS and Advanced Architecting on AWS to offer an immersive course in cloud architecture. You will learn how to design cloud architectures, starting small and working to large-scale enterprise level designs—and everything in between. Starting with the Well-Architected Framework, you will learn important architecting information for AWS services including: compute, storage, database, networking, security, monitoring, automation, optimization, benefits of de-coupling applications and serverless, building for resilience, and understanding costs.
კლასში, დისტანციურად
4.5 დღე, 36 საათი
FG-M
Fortinet
FortiManager
In this two-day class, you will learn the fundamentals of using FortiManager for centralized network administration of many FortiGate devices. In interactive labs, you will explore deployment strategies, which include single or multiple ADOMs, device registration, policy packages, shared objects, installing configuration changes, provisioning FortiManager as a local FortiGuard distribution server, and troubleshooting the features that are critical to day-to-day use after you deploy FortiManager.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VCDICM101
VMware
VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
იშვიათი
In this five-day course, you focus on installing, configuring, and managing VMware Cloud Director™ 10.x. You learn about workload provisioning, the creation of organizations, virtual data centers (VDCs), catalog services that include predefined virtual machines, and on-demand VMware NSX® networks.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
A-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Architecting on AWS
This course focuses on the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. Best practices and design patterns are covered to help you architect optimal IT solutions on the AWS Cloud. Build and explore a variety of infrastructures through guided discussions and hands-on activity.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.