კონსულტაციის მიღება

IBM

ფილტრები
ქვეკატეგორია
ფორმატი
გამოყენება
სახეობა:
WM646
IBM Integration Bus V10 System Administration
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
WM666UA
IBM Integration Bus V10 – разработка приложений I
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
WM676UA
IBM Integration Bus V10 – разработка приложений II
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
WM668GUA
IBM App Connect Enterprise V11 Application Development
This course teaches you how to use IBM App Connect Enterprise to develop, deploy, and support message flow applications. These applications use various messaging topologies to transport messages between service requesters and service providers, and allow the messages to be routed, transformed, and enriched during processing.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
F2800GUA
IBM FileNet P8 Platform Essentials (V5.5.x)
This course introduces you to the key concepts of IBM FileNet P8 Platform such as architecture, P8 domain structures, organizing the content across the enterprise, and security. Includes information to manage logging, auditing, and storage areas. 
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
F2810GUA
IBM FileNet P8 Platform Administration (V5.5.x)
This course teaches you the configuration and administration of an IBM FileNet P8 Platform 5.5.x system. It introduces you to the key concepts of IBM FileNet P8 Platform architecture and organizing the content across the enterprise. You will learn how to build content repositories, configure metadata, create storage areas, manage security, logging, and auditing, run bulk processing, use the sweep framework, extend the functionality with Events and Subscription, migrate and deploy FileNet P8 assets between environments, and configure content-based retrieval searches.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
QDTI1
Integration Technologies for Enterprise Systems
Курс посвящен основам интеграции информационных систем. Для эффективной работы интеграционных решений необходимо, чтобы все участвующие системы слаженно взаимодействовали между собой, удовлетворяли требованиям бизнеса и соблюдали SLA. Также еще одним крайне важным фактором сегодня является то, чтобы интеграция новой системы в общую структуру прошла максимально безболезненно и в кратчайшие сроки. Навыки, полученные на данном тренинге, позволят слушателям строить по-настоящему надежные, легко расширяемые и поддерживаемые интеграционные решения с учетом потребностей бизнеса и неизбежных компромиссов в условиях ограниченных ресурсов и жесткой конкуренции. С помощью этого курса вы в короткие сроки получите представление о современных принципах организации взаимодействия приложений друг с другом. При наличии опыта в этой сфере вы сможете открыть для себя новые способы интеграции, а также систематизировать свои знания. Курс охватывает весь диапазон подходов к интеграции от «классических» решений, давно используемых на практике, до наиболее актуальных, активно внедряемых в настоящее время. Особое внимание в курсе уделяется систематизации построения интеграционных решений на основе архитектурных шаблонов.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
WE761G
Administration of IBM DataPower Gateway V7.6
იშვიათი
IBM DataPower Gateway Appliances are network devices that help secure, integrate, and optimize access to web, web services, mobile, and API workloads. Through instructor-led lectures and hands-on lab exercises, you learn how to run various administrative procedures, from initial installation and setup through ongoing maintenance of the appliances in production.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 20 საათი
SSFS1GUA
IBM FlashSystem Fundamentals
Enterprise data is growing exponentially. This data explosion is making commonly accepted practices of data management inadequate. Social, mobile, cloud, big data, and analytics are driving an explosion in data volumes and causing new challenges for data protection, disaster recovery, regulatory requirements, and standards for compliance. Data management has become one of the highest priorities of organizations today.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
TS626UA
IBM Spectrum Protect 8.1.4 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი

IBM Corporation არის პროგრამული უზრუნველყოფის და აპარატურის ერთ-ერთი წამყვანი მწარმოებელი მსოფლიოში ორგანიზაციისთვის ციფრული IT ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად. IBM ანვითარებს სერვერებს საკუთარ Power პროცესორებზე და FlashSystem ჰიბრიდულ და All-Flash შენახვის სისტემებზე. IBM-ის ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტია IBM Watson კოგნიტური სისტემა, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი მონაცემის ანალიზი და ინტერპრეტაცია, მათ შორის არასტრუქტურირებული ტექსტი, სურათები, აუდიო და ვიდეო მასალები. გარდა ამისა, კომპანია ყურადღებას ამახვილებს IBM Cloud Paks-ის გადაწყვეტილებებზე – ადვილად გამოსაყენებელ, სრულად მოდულურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც აერთიანებს აპლიკაციებს, მონაცემებს და ხელოვნური ინტელექტის სერვისებს კონტეინერირებული პროგრამული პროდუქტების გამოყენებით. კომპანია ასევე სთავაზობს მომხმარებელს უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებს, ინფრასტრუქტურას, აპლიკაციებს, პროცესების და ღრუბლის მართვის ინსტრუმენტებს და სპეციალიზებულ ინდუსტრიულ პროგრამულ უზრუნველყოფას

IBM სასწავლო კურსები არსებითი იქნება იმ IT პროფესიონალებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ ცოდნა ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანათმცოდნეობის სფეროში, ასევე გაეცნონ ღრუბლოვანი სერვისების შესაძლებლობებს IBM-დან და Cloud Paks პლატფორმიდან. ხოლო მათთვის, ვისაც სურს გაიაროს IT პროექტების მართვის ყველა ეტაპი, გათვალისწინებულია IBM Project Management კურსები.

MUK სასწავლო ცენტრი გთავაზობთ შემდეგ IBM კურსებს საქართველოში:
– BQ104G  IBM QRadar SIEM Foundations
– BQ204G  IBM Security QRadar SIEM Advanced Topics
– 8G101G  IBM Security Guardium (V11) Foundations
– 9I13G   IBM i2 iBase Essentials
– 9I020G  IBM i2 Analyst’s Notebook Essentials
– 9I030G  IBM i2 Analysts Notebook Advanced
– 9I150G  IBM i2 iBase Designer
– WM646G  IBM Integration Bus V10 System Administration
– WM666G  IBM Integration Bus V10 Application Development I
– WM676G  IBM Integration Bus V10 Application Development II
– TS618G  IBM Spectrum Protect V8.1.9 – Implementation and Administration
– TS628G  IBM Spectrum Protect 8.1.11 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting
– AN58G   Implementing AIX 7 Security
– AN18G   AIX Storage Management
– AN11G   Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning
– AN12G   Power Systems for AIX II AIX Implementation and Administration
– AN15G   Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination

იმ კომპანიების თანამშრომლებისთვის, რომლებიც იყენებენ ან გეგმავენ IBM გადაწყვეტილებების გამოყენებას, კურსები ( საქართველოში ) MUK სასწავლო ცენტრში ხელმისაწვდომია როგორც კლასში ასევე ონლაინ.

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.