კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ინფორმაციული უსაფრთხოება

კურსები ინფორმაციული უსაფრთხოება

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
CBROPS 1-0
Cisco
Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0
The Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0 course teaches you security concepts, common network and application operations and attacks, and the types of data needed to investigate security incidents. This course teaches you how to monitor alerts and breaches, and how to understand and follow established procedures for response to alerts converted to incidents. Through a combination of lecture, hands-on labs, and self-study, you will learn the essential skills, concepts, and technologies to be a contributing member of a Cybersecurity Operations Center (SOC) including understanding the IT infrastructure, operations, and vulnerabilities. This course helps you prepare for the Cisco Certified CyberOps Associate certification and the role of a Junior or Entry-level cybersecurity operations analyst in a SOC. This course also earns you 30 Continuing Education (CE) credits towards recertification.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
PCI DSS MUK4.0
Security
Безопасность бизнеса банковских платежных карт. PCI DSS 4.0
В данном курсе собраны лучшие практики построения системы безопасности банкоматов (ATM), предотвращения и противодействия различным видам мошенничества со стороны держателей платежных карт и сторонних лиц в торговых сетях, защита важной информации о держателях банковских карт, построение системы последующего мониторинга мошеннических операций.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
WE761G
IBM
Administration of IBM DataPower Gateway V7.6
იშვიათი
IBM DataPower Gateway Appliances are network devices that help secure, integrate, and optimize access to web, web services, mobile, and API workloads. Through instructor-led lectures and hands-on lab exercises, you learn how to run various administrative procedures, from initial installation and setup through ongoing maintenance of the appliances in production.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 20 საათი
EDU-380
Palo Alto Networks
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
The Cortex™ XSOAR 6.2: Automation and Orchestration (EDU-380) course is four days of instructor-led training that will help you:
- Configure integrations, create tasks, and develop playbooks
- Build incident layouts that enable analysts to triage and investigate incidents efficiently
- Identify how to categorize event information and map that information to display fields
- Develop automations, manage content, indicator data, and artifact stores, schedule jobs, organize users and user roles, oversee case management, and foster collaboration
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
EDU-262
Palo Alto Networks
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
The first part of this instructor-led training enables you to investigate attacks from Cortex XDR management console pages, including the Incidents page and specialized artifact analysis views such as the IP View. In the first part, you will also learn how to run remote Python scripts on your endpoints.
The second part of the training enables you to work with Cortex XDR data processing capabilities to protect your environment against advanced threats such as fileless attacks. For example, in this part you will analyze alerts in the Causality View. Also, you will learn about Cortex XDR data collection capabilities, including Cortex XDR API for ingesting external alerts, and leverage the data to investigate threats. The training ends up with introductory modules to XDR Query Language XQL and two Pro features based-on Cortex XDR XQL engine.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
EDU-260
Palo Alto Networks
Cortex XDR 3.0 - Prevention and Deployment
This instructor-led training basically enables you to prevent attacks on your endpoints. After an overview of the Cortex XDR components, the training introduces the Cortex XDR management console, showing you how to install the agents on your endpoints and also how to create security profiles and policies. The training also helps you understand how to perform and track response actions, tune profiles, and work with Cortex XDR alerts.
The training ends up with introductory modules basic troubleshooting of the agent, on-premises Broker VM component, and Cortex XDR deployment.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
9I040UA
IBM
IBM i2 Analyst's Notebook Customizing and Semantics
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
9I020UA
IBM
IBM i2 Analyst's Notebook Essentials
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
9I14UA
IBM
IBM i2 iBase User
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
BQ104GUA
IBM
IBM QRadar SIEM Foundations
IBM Security QRadar enables deep visibility into network, endpoint, user, and application activity. It provides collection, normalization, correlation, and secure storage of events, flows, assets, and vulnerabilities. Suspected attacks and policy breaches are highlighted as offenses. In this course, you learn about the solution architecture, how to navigate the user interface, and how to investigate offenses. You search and analyze the information from which QRadar concluded a suspicious activity. Hands-on exercises reinforce the skills learned.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CBROPS 1-0
Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
3 დღე, 24 საათი
PCI DSS MUK4.0
Безопасность бизнеса банковских платежных карт. PCI DSS 4.0
ფორმატი
ვენდორი
Security
დღე
3 დღე, 24 საათი
WE761G
Administration of IBM DataPower Gateway V7.6
იშვიათი
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 20 საათი
EDU-380
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
4 დღე, 32 საათი
EDU-262
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
2 დღე, 16 საათი
EDU-260
Cortex XDR 3.0 - Prevention and Deployment
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
3 დღე, 24 საათი
9I040UA
IBM i2 Analyst's Notebook Customizing and Semantics
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
2 დღე, 16 საათი
9I020UA
IBM i2 Analyst's Notebook Essentials
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
9I14UA
IBM i2 iBase User
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
BQ104GUA
IBM QRadar SIEM Foundations
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
3 დღე, 24 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.