კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები ინფორმაციული უსაფრთხოება

კურსები ინფორმაციული უსაფრთხოება

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
PCI DSS MUK4.0
Security
Безопасность бизнеса банковских платежных карт. PCI DSS 4.0
В данном курсе собраны лучшие практики построения системы безопасности банкоматов (ATM), предотвращения и противодействия различным видам мошенничества со стороны держателей платежных карт и сторонних лиц в торговых сетях, защита важной информации о держателях банковских карт, построение системы последующего мониторинга мошеннических операций.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CCSE
Check Point
Certified Security Expert R81.20
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
FA-Adm
Fortinet
FortiAnalyzer Administrator
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
FG-A
Fortinet
FortiGate Administrator
ახალი
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
CCSA
Check Point
Security Administration R81.20
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CBROPS 1-0
Cisco
Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0
The Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0 course teaches you security concepts, common network and application operations and attacks, and the types of data needed to investigate security incidents. This course teaches you how to monitor alerts and breaches, and how to understand and follow established procedures for response to alerts converted to incidents. Through a combination of lecture, hands-on labs, and self-study, you will learn the essential skills, concepts, and technologies to be a contributing member of a Cybersecurity Operations Center (SOC) including understanding the IT infrastructure, operations, and vulnerabilities. This course helps you prepare for the Cisco Certified CyberOps Associate certification and the role of a Junior or Entry-level cybersecurity operations analyst in a SOC. This course also earns you 30 Continuing Education (CE) credits towards recertification.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
EDU-380
Palo Alto Networks
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
The Cortex™ XSOAR 6.2: Automation and Orchestration (EDU-380) course is four days of instructor-led training that will help you:
- Configure integrations, create tasks, and develop playbooks
- Build incident layouts that enable analysts to triage and investigate incidents efficiently
- Identify how to categorize event information and map that information to display fields
- Develop automations, manage content, indicator data, and artifact stores, schedule jobs, organize users and user roles, oversee case management, and foster collaboration
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
SFWIPF
Cisco
Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
SFWIPA
Cisco
Securing Data Center Networks and VPNs with Cisco Secure Firewall Threat Defense
კლასში, დისტანციურად
40 დღე, 5 საათი
EDU-262
Palo Alto Networks
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
The first part of this instructor-led training enables you to investigate attacks from Cortex XDR management console pages, including the Incidents page and specialized artifact analysis views such as the IP View. In the first part, you will also learn how to run remote Python scripts on your endpoints.
The second part of the training enables you to work with Cortex XDR data processing capabilities to protect your environment against advanced threats such as fileless attacks. For example, in this part you will analyze alerts in the Causality View. Also, you will learn about Cortex XDR data collection capabilities, including Cortex XDR API for ingesting external alerts, and leverage the data to investigate threats. The training ends up with introductory modules to XDR Query Language XQL and two Pro features based-on Cortex XDR XQL engine.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
PCI DSS MUK4.0
Безопасность бизнеса банковских платежных карт. PCI DSS 4.0
ფორმატი
ვენდორი
Security
დღე
3 დღე, 24 საათი
CCSE
Certified Security Expert R81.20
ფორმატი
ვენდორი
Check Point
დღე
3 დღე, 24 საათი
FA-Adm
FortiAnalyzer Administrator
ფორმატი
ვენდორი
Fortinet
დღე
1 დღე, 8 საათი
FG-A
FortiGate Administrator
ახალი
ფორმატი
ვენდორი
Fortinet
დღე
4 დღე, 32 საათი
CCSA
Security Administration R81.20
ფორმატი
ვენდორი
Check Point
დღე
3 დღე, 24 საათი
CBROPS 1-0
Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
3 დღე, 24 საათი
EDU-380
Cortex XSOAR 6.2: Automation and Orchestration
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
4 დღე, 32 საათი
SFWIPF
Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
5 დღე, 40 საათი
SFWIPA
Securing Data Center Networks and VPNs with Cisco Secure Firewall Threat Defense
ფორმატი
ვენდორი
Cisco
დღე
40 დღე, 5 საათი
EDU-262
Cortex XDR 3.0 - Investigation and Response
ფორმატი
ვენდორი
Palo Alto Networks
დღე
2 დღე, 16 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.