კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыკურსები შუალედური პროგრამული უზრუნველყოფა

კურსები შუალედური პროგრამული უზრუნველყოფა

ფილტრები
ვენდორი
ფორმატი
გამოყენება
ფილტრები
სორტირება
სახეობა:
MR-9CN-NSRPOM
Dell Technologies (Dell EMC)
RecoverPoint Management
The RecoverPoint Management course is designed for anyone who is responsible for the administration and management of a RecoverPoint environment.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
MR-1CP-NWIM
Dell Technologies (Dell EMC)
NetWorker Implementation and Administration
This course provides participants with the knowledge and basic skills necessary to install, configure, maintain and monitor NetWorker. The course contains lectures, hands-on labs and video demonstrations to provide experience with specific concepts.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
MR-1LN-NWIW
Dell Technologies (Dell EMC)
NetWorker Integration Workshop
This course focuses on optimizing NetWorker performance and integrating NetWorker with Dell EMC backup products, Microsoft applications, Oracle, SAP, MEDITECH and virtual environments. Operational best practices are included with a focus on configuring and performing backup and recovery of file systems, applications and databases. The course provides hands-on labs to reinforce the training.
დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
OFM11gBA
Oracle
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms
This Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms training explores building Oracle Forms Builder 11g. Expert instructors will teach you how to create high-performance applications for the Web that are also scalable.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
OGGACO
Oracle
Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle
Enrolling in this Oracle GoldenGate 12c training will help you develop your installation and configuration skills.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
OGFO
Oracle
Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle
This Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle training focuses on Oracle-to-Oracle database replication.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
RCEM-AWS
Amazon Web Services (AWS)
Running Container-Enabled Microservices on AWS
Running Container-Enabled Microservices on AWS is designed to teach you how to manage and scale container-enabled applications by using Amazon Elastic Container Service (ECS). This course highlights the challenges of running containerized applications at scale and provides guidance on creating and using Amazon ECS to develop and deploy containerized microservices-based applications. In the hands-on lab exercises you will use Amazon ECS to handle long-running services, build and deploy container images, link services together, and scale capacity to meet demand. You will also learn how to run container workers for asynchronous application processes.
კლასში, დისტანციურად
1 დღე, 8 საათი
WA190GUA
IBM
Administering WebSphere Application Server Liberty Profile V9
This course teaches you the skills that are needed to manage Liberty servers and collectives.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
OGG12cIBD
Oracle
Oracle GoldenGate 12c: Integrate Big Data
The course shows how to integrate more traditional relational databases with the current wave of new technologies such as Big Data (in particular, Hadoop) and the NoSQL databases MongoDB and Cassandra.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
OG12TT
Oracle
Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning
This Oracle GoldenGate 12c Troubleshooting and Tuning training teaches you how to gather and examine evidence; you’ll also learn to solve case problems, diagnose their cause and find methods of resolution. Each of these practices challenges you to diagnose and troubleshoot the issue using GoldenGate software.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
MR-9CN-NSRPOM
RecoverPoint Management
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
3 დღე, 24 საათი
MR-1CP-NWIM
NetWorker Implementation and Administration
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
5 დღე, 40 საათი
MR-1LN-NWIW
NetWorker Integration Workshop
ფორმატი
ვენდორი
Dell Technologies (Dell EMC)
დღე
5 დღე, 40 საათი
OFM11gBA
Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
5 დღე, 40 საათი
OGGACO
Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
4 დღე, 32 საათი
OGFO
Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
4 დღე, 32 საათი
RCEM-AWS
Running Container-Enabled Microservices on AWS
ფორმატი
ვენდორი
Amazon Web Services (AWS)
დღე
1 დღე, 8 საათი
WA190GUA
Administering WebSphere Application Server Liberty Profile V9
ფორმატი
ვენდორი
IBM
დღე
2 დღე, 16 საათი
OGG12cIBD
Oracle GoldenGate 12c: Integrate Big Data
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
3 დღე, 24 საათი
OG12TT
Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning
ფორმატი
ვენდორი
Oracle
დღე
4 დღე, 32 საათი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.