კონსულტაციის მიღება

VMware

ფილტრები
ქვეკატეგორია
ფორმატი
გამოყენება
სახეობა:
VSD8
VMware vSphere: Design [V8]
ახალი
This three-day course equips you with the knowledge, skills, and abilities to design a VMware vSphere 8 virtual infrastructure. You follow a proven approach to design a virtualization solution that ensures availability, manageability, performance, recoverability, and security.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VSWN8
VMware vSphere: What's New [V8]
У цьому дводенному курсі досліджуються нові функції та вдосконалення VMware vCenter Server 8.0 і VMware ESXi 8.0. Реальні сценарії використання, практичні лабораторні вправи та лекції навчать слухачыв навичкам, необхідним для ефективного впровадження та налаштування VMware vSphere 8.0.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSICM8
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere 8, which includes VMware ESXi™ 8 and VMware vCenter® 8.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSOSS8
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8]
This five-day course teaches you advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. Through a mix of lecture and hands-on labs, you configure and optimize the VMware vSphere 8 features that build a foundation for a truly scalable infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSANICM7
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V7]
During this five-day course, you will gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You will learn about managing and operating vSAN.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSTS8
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
This five-day training course provides you with the knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® 8 environment.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSANICM8
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8]
During this four-day course, you will gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You will learn about managing and operating vSAN.
კლასში, დისტანციურად
4 დღე, 32 საათი
VSFT8
VMware vSphere: Fast Track [V8]
იშვიათი
This five-day, extended hour course takes you from introductory to advanced VMware vSphere® 8 management skills. Building on the installation and configuration content from our best-selling course, you will also develop advanced skills needed to manage and maintain a highly available and scalable virtual infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
NSXICM4
VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0]
Цей п’ятиденний дінамічний курс надає всебічну підготовку щодо інсталяції, налаштування та керування середовищем VMware NSX®. Цей курс охоплює ключові функції та функції, які пропонуються у релізах NSX 4.0.0.1 і NSX 4.0.1, включаючи загальну інфраструктуру, логічну комутацію, логічну маршрутизацію, мережеві служби та служби безпеки, мережеві монітори, розширене запобігання загрозам тощо.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
NSXTO4
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x]
ახალი
This five-day, hands-on training course provides the advanced knowledge, skills, and tools to achieve competency in operating and troubleshooting the VMware NSX infrastructure. This course introduces you to workflows of various networking and security constructs along with several operational and troubleshooting tools that help you manage and troubleshoot your VMware NSX environment.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი

VMware არის გლობალური ლიდერი ვირტუალიზაციის გადაწყვეტილებებში, სამუშაო სადგურებიდან და სერვერებიდან დაწყებული მთელი საწარმოს ინფრასტრუქტურამდე. კომპანიის პროდუქტები გთავაზობთ ციფრული გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს. VMware კურსები აუცილებელია ნებისმიერი IT ადმინისტრატორისთვის. VMware ავტორიზებულ კურსებს საქართველოში გთავაზობთ MUK სასწავლო ცენტრი.

TC MUK ატარებს შემდეგ VMware კურსებს:
– VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
– VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
– VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
– VSTS7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
– VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
– HDM8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage
– NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
– SDWANDDMSP3  VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [V3.x]
– VSANPD7  VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
– VRODOC82  VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.2]
– VRAICM83  VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3]

VMware-ის თითოეული კურსი ფოკუსირებულია კონკრეტული პროდუქტის კონკრეტულ ასპექტზე. MUK სასწავლო ცენტრის კურსები, რომელიც მოიცავს VMware პროდუქტების პრაქტიკულად მთელ სპექტრს, დაეხმარება თქვენს IT პროფესიონალებს სრულყოფილად დაეუფლონ ვირტუალური ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირების უნარებს.

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.