კონსულტაციის მიღება

VMware

ფილტრები
ქვეკატეგორია
ფორმატი
გამოყენება
სახეობა:
VSANPD7
VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
ახალი
This two-day, hands-on training course provides you with the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster.
კლასში, დისტანციურად
2 დღე, 16 საათი
VSANMO7
VMware vSAN: Management and Operations [V7]
ახალი
In this three-day course, you learn about managing and operating VMware vSAN™ 7. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as, vSAN node management, cluster maintenance, security operations and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
CAWSDM2020
VMware Cloud on AWS: Deploy and Manage 2020
ახალი
იშვიათი
This three-day course teaches you skills for deploying and managing a VMware Cloud™ on AWS infrastructure.
კლასში, დისტანციურად
3 დღე, 24 საათი
VCFPMO43
VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]
This five-day course includes instruction on the capabilities of VMware Cloud Foundation™ and how to successfully plan, deploy, manage, and operate hybrid and cloud infrastructures, including customization.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSANFT7
VMware vSAN: Fast Track [V7]
ახალი
იშვიათი
During this five-day, intensive course, you gain the knowledge, skills, and tools to plan and deploy a VMware vSAN™ cluster. You learn about managing and operating vSAN. This course focuses on building the required skills for common Day-2 vSAN administrator tasks such as vSAN node management, cluster maintenance, security operations, and advanced vSAN cluster operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
VROICM86
VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6]
ახალი
იშვიათი
This five-day, hands-on training course provides you with the knowledge and skills to deploy a VMware vRealize® Operations™ cluster that meets the monitoring requirements of your environment. This course includes advanced capabilities such as customizing alerts, views, reports, and dashboards and explains the architecture in vRealize Operations.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSICM7
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 7, which includes VMware ESXi™ 7 and VMware vCenter Server® 7.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VSFT7
VMware vSphere: Fast Track [V7]
This five-day, intensive course takes you from introductory to advanced VMware vSphere® 7 management skills.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 50 საათი
VSOS7
VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
This five-day course teaches you advanced skills for configuring and maintaining a highly available and scalable virtual infrastructure. Through a mix of lecture and hands-on labs, you configure and optimize the VMware vSphere® 7 features that build a foundation for a truly scalable infrastructure, and you discuss when and where these features have the greatest effect.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი
VCDICM101
VMware Cloud Director: Install, Configure, Manage [V10.1]
იშვიათი
In this five-day course, you focus on installing, configuring, and managing VMware Cloud Director™ 10.x. You learn about workload provisioning, the creation of organizations, virtual data centers (VDCs), catalog services that include predefined virtual machines, and on-demand VMware NSX® networks.
კლასში, დისტანციურად
5 დღე, 40 საათი

VMware არის გლობალური ლიდერი ვირტუალიზაციის გადაწყვეტილებებში, სამუშაო სადგურებიდან და სერვერებიდან დაწყებული მთელი საწარმოს ინფრასტრუქტურამდე. კომპანიის პროდუქტები გთავაზობთ ციფრული გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს. VMware კურსები აუცილებელია ნებისმიერი IT ადმინისტრატორისთვის. VMware ავტორიზებულ კურსებს საქართველოში გთავაზობთ MUK სასწავლო ცენტრი.

TC MUK ატარებს შემდეგ VMware კურსებს:
– VSICM7 VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
– VSFT7 VMware vSphere: Fast Track [V7]
– VSOS7 VMware vSphere: Optimize and Scale [V7]
– VSTS7 VMware vSphere: Troubleshooting [V7]
– VSKDM7 VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]
– HDM8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage
– NSXTICM3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
– SDWANDDMSP3  VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [V3.x]
– VSANPD7  VMware vSAN: Plan and Deploy [V7]
– VRODOC82  VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.2]
– VRAICM83  VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.3]

VMware-ის თითოეული კურსი ფოკუსირებულია კონკრეტული პროდუქტის კონკრეტულ ასპექტზე. MUK სასწავლო ცენტრის კურსები, რომელიც მოიცავს VMware პროდუქტების პრაქტიკულად მთელ სპექტრს, დაეხმარება თქვენს IT პროფესიონალებს სრულყოფილად დაეუფლონ ვირტუალური ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირების უნარებს.

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.