კონსულტაციის მიღება

IBM You Pass, We Pay

IBM You Pass, We Pay

თუ თქვენი ორგანიზაცია არის IBM-ის პარტნიორი და გააჩნია მოქმედი IBMValuePackage პაკეტი, თქვენ
შეგიძლიათ ისარგებლოთ სერტიფიცირებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურების პროგრამით –
IBMYouPass, WePay.
.
პროგრამა IBMYouPass, WePay აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას IBM პარტნიორ კომპანიებს აანაზღაურონ
თავიანთი სპეციალისტების სერტიფიცირების და სწავლების ხარჯები კომპანია IBM პროდუქტებისა და
ტექნოლოგიების მიხედვით.
ანაზღაურდება სასერტიფიკატო გამოცდების ხარჯები PearsonVUE სატესტო ცენტრებში, და ასევე
გამოცდებისთვის მოსამზადებელი IBM ავტორიზებული კურსები.
გამოცდებისა და სასწავლო კურსების ნუსხა იხილეთ IBM საიტზე. ახალი გამოცდები ემატება ჩამონათვალს
მათი გამოჩენისთანავე, მოძველებული კი იშლება კვარტალში ერთხელ.
ხარჯების წარმეტებით ანასღაურებისთვის აუცილებელია მკაცრად დაიცვათ პროგრამის ყველა მოთხოვნა,
მათ შორის საბუთების გაფორმების წესები და სერტიფიცირების გავლის ვადები.

IBM პატრნიორებისთვის სერტიფიცირებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურების პროგრამის
სარგებლობის რეკომენდაციები
პროგრამა You Pass, We Pay მოქმედებს შემდეგ სისტემებზე და სერვისებზე:

 • IBM Analytics
 • IBM Cloud
 • IBM Cognitive Solutions
 • IBM Global Technology Services
 • IBM Systems
 • IBM Watson Customer Engagement (formerly IBMCommerce)
 • IBM Security
 • IBM Watson Health
 • IBM Watson Internet of Things
IBM Tərəfdaşlıq partyorları üçün sertifikatlaşdırma və tədris xərclərinin ödənilməsi üçün ən yaxşı tətbiqlər
შემოწმება
1

თქვენი კომპანია უნდა იყოს IBM– ის მოქმედი პარტნიორი(Member/Advanced/Premier) ) და გქონდეთ IBM Value Package

დაგეგმარება
2

შეიმუშავეთ  ტრენინგისა და ტესტირების პროგრამა თანამშრომლებისთვის YPWP მოთხოვნების შესაბამისად

სერტიფიკაციების  აქტუალური სია, YPWP პროგრამაში შეტანილი გამოცდები და კურსები, გამოქვეყნებულია საიტზე IBM PartnerWorld

სწავლება
3

ჩაატარეთ ტრენინგი თანამშრომლებისთვის IBM– ის ავტორიზებულ კურსებზე MUK Training Center– ში

 • მიიღეთ ხარჯების დამადასტურებელი საბუთები
 • სწავლება ( Instructor Led Online ჩათვლითდა სერტიფიცირება უნდა დასრულდეს კურსის დასრულებიდან არაუგვიანეს 60 დღისა​ (SelfPaced Virtual Classდა სერტიფიკაციის გავლა  120 დღე SPVC შეძენიდან.
სერტიფიცირება
4

სერთიფიცირება უნდა დასრულდეს კურსის დასრულებიდან არაუგვიანეს 60 დღისა

მიიღეთ დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებს თქვენი გამოცდის შედეგებს (Score reportCertificate) და ხარჯებს (Pearson VUE Confirmation of Payment – invoice/receipt)

მოთხოვნა
5

მოამზადეთ და წარადგინეთ ცალკე განაცხადი“You Pass, We Pay Reimbursement Claim Form” თითოეული თანამშრომლისათვის ხარჯების ანაზღაურება საბუთების სრული პაკეტით PDF ფორმატშიYPWP IBM– მა უნდა მიიღოს არაუგვიანეს 60 დღისა სერთიფიცირებიდან.

ანაზღაურება
6

მიიღეთ თანხა

კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.