კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыOracleDatabaseOracle Database 19c: Advanced PL/SQL

Oracle Database 19c: Advanced PL/SQL

ტრენინგის კოდი
19cDB-ADV-PLSQL
ხანგძლიობა
3 დღე, 24 საათი
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
კურსის აღწერა

Course overview

In this course, you will learn to handle complex data. You will learn about collections, which enable you to work with a logical group of homogenous data. You will also learn to manage large objects and JSON data in the database.

Further, you will be introduced to utilities such as PL/Scope and hierarchical profiler to analyze, trace, and profile PL/SQL code. These functions help you in improving the performance of the application. In addition, you will be introduced to various security mechanisms that can be used to secure applications

მიზანი

Course Objectives

 • Design PL/SQL packages and program units that execute efficiently
 • Write code to interface with external applications and the operating system
 • Create PL/SQL applications that use collections
 • Write and tune PL/SQL code effectively to maximize performance
 • Implement a virtual private database with fine-grained access control
 • Write code to interface with large objects and use SecureFile LOBs
 • Gain an understanding of the Oracle Database Exadata Express Cloud Service
მოთხოვნა

Prerequisites:

 • Basic Knowledge of SQL, PL/SQL
 • Familiarity with programming languages
 • Oracle Database SQL and PL/SQL New Features
 • Oracle Database: Introduction to SQL/PLSQL Accelerated
 • Oracle Database 19c: SQL Tuning for Developers
 • Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units

Audience

 • Database Administrator
 • Developer
კურსის პროგრამა

Course Outline

 • Introduction
 • Working with Exadata Express Cloud Service
 • Overview of Collections
 • Using Collections
 • Handling Large Objects
 • JSON Data in Database
 • Advanced Interface Methods
 • Performance and Tuning
 • Improving Performance with Caching
 • Analyzing PL/SQL Code
 • Profiling and Tracing PL/SQL Code
 • Securing Applications through PL/SQL
 • Safeguarding Your Code against SQL Injection Attacks
 • Advanced Security Mechanisms
ტრენინგზე რეგისტრაცია
Oracle Database 19c: Advanced PL/SQL
ტრენინგის კოდი:
19cDB-ADV-PLSQL
ხანგძლიობა:
3 დღე, 24 საათი
ფორმატი
თარიღები
11.05.22
ლოკაცია
კიევი
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.