კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыLINUX & UNIXLinux AdvancedLinux Performance Tuning and Analysis (GL325)

Linux Performance Tuning and Analysis (GL325)

ტრენინგის კოდი
H2UW1S (GL325)
ხანგძლიობა
4 დღე, 32 საათი
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
კურსის აღწერა

Course overview

This class meets the needs of advanced Linux systems administrators expanding their knowledge of the core workings of Linux. Theories and methodologies are covered for tuning, monitoring performance, and analyzing the performance of the Linux operating system.

მიზანი

Course objectives

 • Learn principles and methods of system tuning
 • Understand Linux architecture
 • Use system and networking benchmark tools for understanding system capabilities
 • Diagnose complex performance and functional system problems
 • Learn to profile system hardware and applications
 • Analyze system performance to identify patterns
 • Learn methods of remote system monitorin
მოთხოვნა

Prerequisites

An intermediate knowledge of the Linux operating system is required. The equivalent knowledge can be found in the U8583S “Linux Fundamentals” and H7091S “Enterprise Linux Systems Administration” courses

კურსის პროგრამა

Course Outline

Module 1: Tuning Principles & the USE Method

 • What is Performance Tuning?
 • Performance Tuning Methodology
 • Model System
 • Establish a Baseline
 • Establish Performance Targets
 • Identify Bottleneck
 • Tune
 • Measure, Monitor, Evaluate, and Repeat?
 • Final Thoughts
 • The USE Method
 • Gathering USE Metrics

Lab Tasks

 • Determining the System’s Configuration
 • USE Method: CPU
 • USE Method: Memory
 • USE Method: Network
 • USE Method: Storage I/O & Capacity

Module 2: Linux Internals Review

 • The Linux Operating System Components
 • Open Standards
 • Memory Layout
 • Important Kernel Threads
 • Device Files in Linux
 • Managing Linux Device Files
 • udev
 • Random Numbers and /dev/random
 • Block Devices and the Device Mapper
 • List Block Devices
 • SCSI Devices
 • File Systems with Linux
 • Hardware Discovery Tools
 • Cache and Write Barriers
 • Advanced LVM: Components & Object Tags
 • Advanced LVM: Automated Storage Tiering
 • Advanced LVM: Thin Provisioning
 • Advanced LVM: Striping & Mirroring
 • Advanced LVM: RAID Volumes
 • Kernel Modules

Lab Tasks

 • Adjusting Kernel Options
 • Linux Kernel Driver Compilation

Module 3: Linux Userspace Architecture

 • systemd System and Service Manager
 • Using systemd
 • Security Model Overview

Lab Tasks

 • Managing Services with Systemd’s systemctl
 • Setting Limits with the pam_limits Modules
 • Operation of the setuid() and capset() System Calls

Module 4: Log File Administration

 • System Logging
 • systemd Journal
 • systemd Journal’s journalctl
 • Secure Logging with Journal’s Log Sealing
 • gnome-system-log
 • Rsyslog
 • /etc/rsyslog.conf
 • Log Management
 • Log Anomaly Detector
 • Sending logs from the shell

Lab Tasks

 • Using the systemd Journal
 • Setting up a Full Debug Logfile

Module 5: Monitoring & Troubleshooting

 • Viewing Processes
 • System Status – Memory
 • System Status – I/O
 • System Status – CPU
 • Performance Trending with sar
 • Determining Service to Process Mapping
 • Analyzing Process Memory Usage with pmap
 • Real-time Monitoring of Resources — Cgroups
 • strace and ltrace
 • lsof and fuser
 • ss/netstat and rpcinfo
 • tcpdump and wireshark

Lab Tasks

 • Process Related Tools
 • System Activity Reporter
 • Cgroup for Processes
 • Analyzing Memory Usage

Module 6: Benchmark Tools

 • Benchmark Tools
 • Disk/Filesystem Benchmarks
 • Network Benchmarks
 • Phoronix Test Suite

Lab Tasks

 • Benchmarking Disk and Filesystem
 • Bonnie++ Visualizatio

Module 7: Systemtap

 • SystemTap Overview
 • SystemTap Features
 • SystemTap Requirements
 • Invoking SystemTap
 • The 5 passes of stap
 • SystemTap Probe Point Syntax
 • SystemTap Probe Modes
 • SystemTap Probe Points
 • SystemTap process Probes
 • Listing and Using Probe Points
 • Built-in SystemTap Functionality
 • SystemTap Example Repositories
 • SystemTap Advanced Example
 • SystemTap Documentation

Lab Tasks

 • System Tap Intro
 • System Tap
 • Creating SystemTap Scripts
 • SystemTap One-liners & Histograms

Module 8: Performance Co-Pilot

 • Performance Co-Pilot Introduction
 • PCP Architecture
 • PCP Performance Metrics
 • PCP Installation
 • PCP Performance Monitoring
 • PCP Centralized Logging
 • PCP Inference Engine
 • PCP Deployment Strategies
 • PCP Advanced Topics

Lab Tasks

 • Performance Co-Pilot Introduction
 • Live Monitoring with pmchart
 • Install Web Monitoring Tools

Module 9: Remote Metric Gathering with SNMP

 • SNMP Overview
 • SNMP Operation – Query
 • MIBs and OID Namespace
 • SNMP Security
 • SNMP for Linux

Lab Tasks

 • SNMP

Module 10: Linux perf

 • perf Overview
 • perf Commands Typical Workflow
 • perf Events
 • perf stat
 • perf record
 • perf report

Lab Tasks

 • Perf

Module 11: Linux Tunables

 • Operating System Tuning Caveats
 • Consider OS (or Kernel) Upgrade
 • Tuning CPU – NUMA
 • Tuning CPU – Scheduling
 • Huge Memory Pages
 • Tuning Virtual Memory Manager
 • Tuning Virtual Memory Manager (cont.)
 • Dropping Caches
 • I/O Scheduler
 • Tuning Filesystems
 • Tuning Filesystems (cont.)
 • Network Tuning
 • tuned
ტრენინგზე რეგისტრაცია
Linux Performance Tuning and Analysis (GL325)
ტრენინგის კოდი:
H2UW1S (GL325)
ხანგძლიობა:
4 დღე, 32 საათი
რეგისტრაცია
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.