კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыAdvanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (v18.1.1)

ტრენინგის კოდი
ხანგძლიობა
საათი
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
ტრენინგზე რეგისტრაცია
ტრენინგის კოდი:
ხანგძლიობა:
საათი
რეგისტრაცია
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.