კონსულტაციის მიღება
Training Center MUKКурсыIBMIBM DatabaseDb2 11.1 Advanced Database Administration

Db2 11.1 Advanced Database Administration

ტრენინგის კოდი
CL464UA
ხანგძლიობა
2 დღე, 16 საათი
კურსის აღწერა
მიზანი
მოთხოვნა
კურსის პროგრამა
კურსის აღწერა

Course overview

This course is designed to teach you how to:

 • Perform advanced monitoring using the Db2 administrative views and routines in SQL queries.
 • Manage the disk space assigned in Database Managed Storage (DMS) and Automatic Storage table spaces, including the activities of the rebalancer.
 • Use SQL queries and Db2 commands to check the high water mark on table spaces and to monitor the rebalance operation.
 • Utilize the REBUILD option of RESTORE, which can build a database copy with a subset of the tablespaces using database or tablespace backup images.
 • Plan and execute the TRANSPORT option of RESTORE to copy schemas of objects between two Db2 databases.
 • Create incremental database or tablespace level backups to reduce backup processing and backup image storage requirements.
 • Implement automatic storage management for table spaces and storage groups or enable automatic resize options for DMS managed table spaces to reduce administration requirements and complexity.
 • Describe the various types of database memory including buffer pools, sort memory, lock memory and utility processing memory.
 • Adjust database or Db2 instance configuration options to improve application performance or processing efficiency.
 • Implement Db2 Self Tuning Memory management for specific database memory areas.
მიზანი

Course Objectives

 • Please refer to course overview
მოთხოვნა

Audience

 • This is an advanced course for DBAs and technical individuals who plan, implement, and maintain Db2 11.1 databases

Prerequisites

 • Perform basic database administration tasks for a Db2 database server, including using Db2 commands like BACKUP and RESTORE
 • Utilize Structured Query Language (SQL) and be able to construct DDL, DML, and authorization statements
 • These skills can be developed by taking:CL207 Db2 11.1 Administration Workshop for Linux
კურსის პროგრამა

Course Topics

 • Advanced Monitoring
 • Db2 Table Space Management
 • Db2 Database Memory Management
 • Database rebuild support
 • Db2 database and tablespace relocation
 • Db2 Incremental Backup
ტრენინგზე რეგისტრაცია
Db2 11.1 Advanced Database Administration
ტრენინგის კოდი:
CL464UA
ხანგძლიობა:
2 დღე, 16 საათი
რეგისტრაცია
კონსულტაციის მიღება
Свяжитесь со мной
კონსულტაციის მიღება
Отправить заявку
რეგისტრაცია ვებინარზე
Отправить заявку
თქვენი განაცხადი მიღებულია!
ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.